Recht in de maatschappij> VU is verder kijken
Recht in de maatschappij

In het onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt gezocht naar een verbinding met de samenleving, waarbij aandacht voor de fundamenten van het recht de basis vormt. Vragen als “In hoeverre is het recht een machtsinstrument?” en “Wat bedoelen we met ‘rechtvaardigheid’?” komen tijdens de studie aan bod, waarbij continu de link met het facultaire onderzoek en met actuele vraagstukken wordt gelegd.

Sluiten Onze opleidingen >
Onderwijs aan professionals> VU is verder kijken
Onderwijs aan professionals

VU Law Academy verzorgt postacademisch onderwijs voor advocaten, bedrijfsjuristen en (semi-)overheidsjuristen. Gedurende het hele jaar organiseert VU Law Academy cursussen, leergangen, lezingen en incompany cursussen binnen verschillende rechtsgebieden. De cursussen en colleges van de leergangen worden gegeven door docenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en door externe docenten.

Sluiten VU Law Academy >
Tussen student en arbeidsmarkt> VU is verder kijken
Tussen student en arbeidsmarkt

Het Career Office zet zich in voor een duurzame en wederkerige relatie tussen studenten, faculteit, alumni en bedrijfsleven. Het Career Office helpt studenten tijdens hun studie bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt en is het portaal voor werkgevers die in contact willen komen met studenten of een bepaalde vakgroep van de faculteit.

Sluiten Career Office >
International Migration and Refugee Law> VU is verder kijken
International Migration and Refugee Law

Internationale migratie is een van de meest urgente maatschappelijke vraagstukken waarmee Europa en andere regio's op dit moment worden geconfronteerd. Binnen de afstudeerrichting International Migration and Refugee Law wordt migratie vanuit het perspectief van het internationaal en Europees recht bestudeerd.

Sluiten International Migration and Refugee Law >
Internetrecht> VU is verder kijken
Internetrecht

ICT-ontwikkelingen roepen dagelijks nieuwe juridische vragen op. Internetrecht is een discipline die alle bestaande rechtsgebieden doorkruist. Intellectueel eigendomsrecht neemt hierbij een belangrijke plaats in. Actuele juridische vraagstukken spelen een belangrijke rol binnen deze afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid.

Sluiten VU is verder kijken >
Samenwerking aan de Zuidas> VU is verder kijken
Samenwerking aan de Zuidas

De VU ligt aan de Amsterdamse Zuidas; net als veel grote advocatenkantoren en andere organisaties. De faculteit werkt hiermee samen en verbindt zo wetenschap en praktijk. In samenwerking met 14 grote advocatenkantoren biedt de faculteit de masteropleiding Ondernemingsrecht aan de Zuidas aan. Daarnaast wordt samengewerkt in het Zuidas instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO).

Sluiten Ondernemingsrecht aan de Zuidas > ZIFO >

  Agenda

  3 april | 13.45 | Promotie

  Geweldsverbod bij digitale oorlogvoering

  7 april | 09:30-16:30 | Cursus / training

  A place for the stranded Union citizen?

  11 april | 17.00 | Voorlichtingsdag

  Minorenmarkt

  Meer evenementen
  Abraham Kuyperlezing

  spamfuik@vu.nl