Home > Onderzoek > Kooijmans Instituut

Kooijmans Instituut

Recht functioneert in een maatschappelijke context, waarin onder meer historische, politieke, economische, sociale en technologische aspecten een rol spelen. Het Kooijmans Instituut betrekt die rijke maatschappelijke context in haar onderzoeksvragen en zoekt daarbij aansluiting bij concrete maatschappelijke behoeften en thema’s.

Het Kooijmans Instituut benadert juridische kwesties vanuit een internationale, transnationale of metajuridische invalshoek en zoekt in haar publicaties het internationale wetenschappelijke debat. Juridisch onderzoek dat binnen het Kooijmans Instituut wordt verricht, bevindt zich vaak in het grensgebied van verschillende juridische subdisciplines, bijvoorbeeld op het snijvlak tussen publiek- en privaatrecht, omdat juist op de grenzen van disciplines en subdisciplines vernieuwende inzichten ontstaan.

Directeur van het Kooijmans Instituut: prof. mr. drs. W.J. Veraart

Speerpunten en onderzoeksprogramma's

In het Kooijmans Instituut is het onderzoek samengebracht van acht facultaire onderzoeksprogramma's. De programma's hebben eigen aandachtsgebieden en concrete onderzoekslijnen. Het instituut heeft twee thematische speerpunten, waar de verschillende programma's ondergebracht zijn.

Peter Kooijmans

Het Kooijmans Instituut draagt de naam van Peter Kooijmans (1933-2013): student, promotus en hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Kooijmans was later hoogleraar aan de Universiteit Leiden, minister van Buitenlandse Zaken, rechter in het Internationaal Gerechtshof en Minister van Staat.

Kooijmans 5
Kooijmans, 1974
De naam Kooijmans Instituut is in de eerste plaats een eerbetoon aan deze markante jurist. Tegelijkertijd geeft de naam Kooijmans richting aan de missie en focus van het onderzoeksinstituut. Peter Kooijmans heeft zich zijn leven lang ingezet voor vraagstukken op het terrein van internationale vrede en veiligheid. Ook het Kooijmans Instituut besteedt aandacht aan de relatie tussen recht, politiek en moraal. De ethische of morele component van internationale of lokale juridische vraagstukken is een belangrijk thema van onderzoek.

 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl