Leergang Fiscaal pensioenrecht

Hoge beoordeling door cursisten: 8!

Fiscaliteit en pensioen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De opzet van pensioenregelingen wordt mede bepaald door de fiscale behandeling. De verhoging van de pensioen- en AOW-leeftijd is daarvan een sprekend voorbeeld. Daarnaast wordt de interactie tussen de fiscale behandeling van pensioen met de fiscaliteit van lijfrenten en de winstbepaling steeds belangrijker. Ook de kredietcrisis zal fiscaal haar sporen nalaten. Tot slot gaat het grensoverschrijdend verkeer van werkgevers en werknemers gepaard met eigen fiscale vraagstukken. Kortom: de fiscale wet- en regelgeving wordt steeds omvangrijker en complexer. Fiscaal pensioenrecht is dan ook uitgegroeid tot een volwaardig en eigen vakgebied.


Doel

De leergang Fiscaal pensioenrecht stelt zich tot doel om de fiscale kennis van het pensioenrecht over te dragen. Het doel is het bieden van inzicht in systematiek, achtergronden en met name ook de toepassing van de theorie op praktijkcasussen.
Na afronding van de leergang zijn de cursisten in staat om fiscale pensioenvraagstukken zelfstandig te behandelen, de fiscale problemen te onderkennen, alsmede relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie te kunnen toepassen.

De leergang Fiscaal pensioenrecht vormt een aanvulling op de leergang Pensioenrecht. De in de leergang Pensioenrecht aangestipte fiscale onderwerpen worden in de leergang Fiscaal pensioenrecht verder uitgediept en uitgewerkt. De leergang Fiscaal pensioenrecht kan echter ook afzonderlijk worden gevolgd door cursisten die anderszins over voldoende basiskennis beschikken.

“De kennis die ik heb opgedaan tijdens de opleiding fiscaal pensioenrecht kan ik als specialist toekomstvoorzieningen bijna elke dag gebruiken. De wijze waarop de onderwerpen werden behandeld is academisch van aard en kent dus diepgang. De docenten zijn academisch gevormd en komen allen uit de dagelijkse praktijk. Daarnaast ontmoet je mensen die vaak met hetzelfde vak bezig zijn als jij en waarmee je ook na de opleiding kunt sparren. Deze opleiding staat bij mij in de top 3 van beste opleidingen die ik heb gevolgd”.

Oud-cursist leergang fiscaal pensioenrecht, drs. Masha Bril MFP (ABN AMRO Mees Pierson)


Inhoud
De leergang fiscaal pensioenrecht gaat uitgebreid in op de fiscale kanten van actuele thema's zoals:

 • de verschillende pensioensoorten
 • de verschillende opbouwsystemen
 • het begrip dienstjaren en pensioengevend salaris
 • de gevolgen van vervroegen of uitstellen van de pensioendatum
 • de samenhang met de wijziging in de AOW leeftijd
 • de fiscale gevolgen van extra dotaties aan pensioenfondsen i.v.m. onderdekking
 • de toegelaten uitvoerders
 • de gevolgen van oneigenlijke handelingen
 • de rechtsbescherming
 • het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder
 • de oudedagsvoorziening van de zelfstandige en de vrije beroeper 
 • de samenhang tussen ontslaguitkeringen en VUT-vervangende maatregelen
 • lijfrentesparen bij een verzekeraar of een bank 
 • de internationale en Europeesrechtelijke aspecten van pensioen

Daarnaast wordt aandacht besteed aan relevante civieljuridische thema's zoals:

 • de Pensioen- en spaarfondsenwet en de Pensioenwet
 • de toezichtswetgeving
 • de diverse gelijke behandelingswet- en regelgeving

Cursusleiding
De leergang staat onder leiding van prof. mr. H.M. Kappelle, bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, en prof. mr. E. Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit.
Cursuscoördinator is mr. J.J. Buijze, secretaris van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de belastingdienst.

foto college III

Start en omvang
De leergang start op 18 september. De leergang bestaat uit 12 colleges op donderdag(ochtend) van drie uren (09.30-12.30 uur). Gerekend moet worden op een voorbereidingstijd van gemiddeld 3-5 uur per week.
Eén week voorafgaande aan de leergang (11 september) wordt een instapcollege voor niet-fiscalisten georganiseerd. 

Data
Instapcollege: 11 september
Overige colleges: 18, 25 september, 2, 9, 30 oktober, 6, 13, 20, 27 November, 4, 11, 18 december.
Examen: 15 januari 2015  

Prijs
De prijs van de leergang bedraagt (in 2014) € 3.610,- (geen btw/inclusief cursusmateriaal consumpties en examengeld).
De prijs met zomerkorting wordt € 3.410,-. 

Button zomerkorting najaar 2014

Korting oud-cursisten Leergang Pensioenrecht
Oud-cursisten van de leergang Pensioenrecht ontvangen een korting van € 200,- bij inschrijving voor de leergang Fiscaal Pensioenrecht (in 2014).

Opleidingspunten NoVa PO 30
Voor deze leergang krijgt u NOvA 30 PO punten. De leergang is erkend door de RB (Register Belastingadviseurs) zij hebben 30 opleidingspunten toegekend aan de leergang. De Vereniging van Pensioenrecht Juristen (VVPJ) kent 30 opleidingspunten toe aan de leergang.

Examen
De leergang wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Daarnaast kunnen gedurende de cursus tussentijdse opdrachten worden verstrekt.

Herkansing examen
Voor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang/collegecyclus recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een tussentijds tentamen/examen wordt € 75,- in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een eindtentamen/examen wordt € 150,- in rekening gebracht.

Doelgroep
De leergang Fiscaal pensioenrecht richt zich op advocaten, fiscalisten en juristen die zich het fiscale pensioenrecht eigen willen maken of hun inzicht in het fiscale pensioenrecht willen vergroten. Er kunnen ook andere academici deelnemen op voorwaarde dat zij door opleiding of werkervaring deze leergang op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Dit wordt vooraf beoordeeld aan de hand van een intakegesprek en het c.v..

Instapcollege
Voor cursisten met geen of onvoldoende fiscale ervaring en basiskennis bestaat de mogelijkheid om direct voorafgaand aan de start van de leergang facultatief het zogenoemde 'instapcollege' te volgen. In dit instapcollege komt een aantal basisbeginselen uit de fiscale wetgeving aan de orde, waardoor de overige colleges uit de leergang ook voor niet-fiscalisten goed te volgen zijn.

Blackboard
De leergang Fiscaal pensioenrecht wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard die via internet kan worden geraadpleegd. Deze digitale leeromgeving biedt verschillende mogelijkheden voor zowel docenten als studenten: het plaatsen van mededelingen, sheets, opdrachten of artikelen, of bijvoorbeeld het opzetten van een discussieforum of het digitaal afnemen van een toets.

Raad van Toezicht
De kwaliteit van de leergang wordt bewaakt door een Raad van Toezicht.


Meer weten over de leergang Fiscaal pensioenrecht?

Veelgestelde vragen over de leergang Fiscaal Pensioenrecht  
   

Aanmeldingsformulier leergang Fiscaal Pensioenrecht (najaar 2014)
Het aanmeldingsformulier kunt u scannen en de pdf mailen naar: vula.rechten@vu.nl


Planning Leergang Fiscaal Pensioenrecht (najaar 2014)
       
     
Brochure leergang Fiscaal Pensioenrecht (najaar 2014)Indien u vragen heeft over de inhoud/opzet van de leergang kunt u contact opnemen met:
Mw. Nienke Spil
n.spil@vu.nl
+31 20 59 83957 

Indien u vragen heeft over de plaatsing/betaling kunt u contact opnemen met:
mw. Ilse Herweijer
vula.rechten@vu.nl 
+31 20 59 86255

 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct inschrijven Aanmelden nieuwsbrief Meer informatie

spamfuik@vu.nl