Slingenberg, mr. C.H. (Lieneke)

+31 20 59 86342
3a-46
c.h.slingenberg@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Universitair docent

Curriculum vitae
Lieneke Slingenberg is universitair docent bij de sectie migratierecht van de afdeling Staats- en bestuursrecht. Van 2006 t/m 2011 was zij verbonden aan deze afdeling als promovenda en docent. In november 2012 promoveerde zij op een proefschrift over de opvang van asielzoekers in het internationale recht. In 2005 is zij afgestudeerd in staats- en bestuursrecht en internationaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onderwijsactiviteiten
Europese rechtsbescherming
Master specialization International Migration and Refugee Law
Minor human rights and migration
Pleitoefening
Scriptiebegeleiding

Onderzoeksactiviteiten
Lieneke Slingenberg verricht onderzoek in het programma Migratierecht. Haar onderzoek richt zich met name op de sociale rechten van vreemdelingen. Voor haar promotie-onderzoek onderzocht zij met welke normen uit het internationaal vluchtelingenrecht, het internationaal sociale zekerheidsrecht en internationale mensenrechtenverdragen de Europese wetgever rekening moet houden bij het ontwikkelen van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers.

Expertise
Mensenrechten, migratierecht, sociale zekerheidsrecht, sociaaleconomische rechten, opvang van asielzoekers

Kernpublicaties
  • "The Reception of Asylum Seekers under International Law. Between Sovereignty and Equality", Oxford: Hart Publishing 2014.
  • "Social security in the case law of the European Court of Human Rights", in F. Pennings & G. Vonk (Eds.), Research Handbook on European Social Security Law (Research Handbooks in European Law), Edward Elgar Publishing 2015, pp. 53-83.
  • "Toepassing van het Europees Sociaal Handvest in Koppelingswetzaken. Eén Rechtsvraag, drie hoogste rechters", NTM/NJCM-Bulletin 2015-4, p. 418-435.
Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis.

Postadres:
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Rechtspraak Vreemdelingenrecht - Redacteur van Jaarlijkse bundel met jurisprudentie Onbekend, 02 december 2013
Vluchtelingenwerk Nederland - Adviseur Amsterdam, 02 december 2013
St. Fonds Rechtsbescherming Immigranten - Bestuurslid Utrecht, 01 juni 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017