Als je aan een van de partneruniversiteiten van de faculteit gaat studeren kun je, afhankelijk van je bestemming, in aanmerking komen voor een beurs. Informatie over beurzen vind je op VUnet

Facultaire vergoeding
De Globe-beurs is maar een klein bedrag in vergelijking met de Erasmus-beurs. De faculteit wil deze studenten tegemoet komen door een extra facultaire vergoeding uit te keren. Het betreft een bedrag van € 8,- per behaald studiepunt. Je kunt deze vergoeding dus pas aanvragen bij terugkomst, wanneer bekend is hoeveel studiepunten je hebt behaald. Een aanvraagformulier kun je afhalen bij Bureau Internationalisering van de faculteit.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Alumniportretten

spamfuik@vu.nl