Home > Studenten > Studeren in het buitenland > Uitwisselingsprogramma

Uitwisselingsprogramma

Globe

Uitwisselingsprogramma

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft met partneruniversiteiten binnen en buiten Europa samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Met een zogenaamde ‘gesloten beurs’ kun je een semester aan deze universiteiten studeren; je blijft in die periode ingeschreven aan de VU en betaalt hier dus ook je collegegeld. Je behoudt gedurende deze periode het recht op studiefinanciering. Bovendien kun je een beurs krijgen die een deel van de extra kosten dekt. Hierdoor is studeren in het buitenland door middel van een uitwisselingsprogramma relatief makkelijk te organiseren.

Het Bureau Internationalisering van de faculteit evenals de ontvangende instelling begeleiden je bij de organisatie van je uitwisseling. Maar natuurlijk zul je zelf ook het een en ander moeten regelen, zoals je financiën. Hoeveel je exact nodig hebt voor een studie-uitwisseling is sterk afhankelijk van het land waar je naartoe gaat, maar varieert gemiddeld tussen de € 3.000,- en € 10.000 per semester (5 maanden).

Je kunt zowel in je bachelor als in je master naar het buitenland. Er gelden verschillende regels voor beide programma's.

Studieprogramma

De mogelijkheden met betrekking tot het benutten van de studiepunten die je in het buitenland hebt gehaald verschillen per opleiding.

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid: volledige vrije keuzeruimte (minor, 30 ects) kan gevuld worden met in het buitenland behaalde studiepunten.
  • Master Rechtsgeleerdheid: 12 ects van de vrije keuzeruimte kan gevuld worden met in het buitenland behaalde studiepunten. Let op: De vakken moeten juridisch van aard zijn als je civiel effect wilt behalen.
  • Bachelor Criminologie: volledige vrije keuzeruimte (minor, 30 ects) kan gevuld worden met in het buitenland behaalde studiepunten.
  • Master Criminologie: 12 ects van de vakken die je in het buitenland kiest moeten vallen binnen de profielkeuze van de master Criminologie. 1 keuzevak (6 ects) kan een vrij keuzevak zijn. De vakkenkeuze moet in overeenstemming met Bureau Internationalisering van de rechtenfaculteit samengesteld worden.
  • Master Notarieel recht: 6 ects van de vrije keuzeruimte kan worden opgevuld met in het buitenland gehaalde vakken (alleen na toestemming van de Examencommissie, de rest zal extracurriculair worden ingevoerd).

In andere gevallen worden de in het buitenland behaalde studiepunten standaard extracurriculair ingevoerd, mits de vakken op hetzelfde niveau worden aangeboden als bij de VU. Het vakkenpakket stel je zelf samen voor rond 30 studiepunten en laat je voor vertrek goedkeuren door Bureau internationalisering van de rechtenfaculteit. Let op, talencursussen worden niet goedgekeurd voor de vrije keuzeruimte.

Je mag zowel in het eerste als in het tweede semester naar het buitenland, afhankelijk van wat het beste past binnen jouw studieprogramma en afhankelijk van de mogelijkheden bij de partnerinstelling. Als je niet zeker weet of en wanneer je de ruimte hebt om naar het buitenland te gaan, dan kun je hiervoor het beste een afspraak maken met een studieadviseur. 

N.B. Als je vakken wilt gebruiken voor de vrije keuzeruimte / minorruimte, dan moeten deze van hetzelfde niveau zijn als je studie hier. Voor de bachelor zijn  dat derdejaarsvakken en voor de master moeten het Mastervakken (vierdejaarsvakken) zijn. Uitzonderingen moeten worden aangevraagd bij de Examencommissie.

Erkenning studieresultaten

Als je jouw vakkenpakket bij vertrek hebt laten goedkeuren, kun je de studiepunten die je in het buitenland gehaald hebt gebruiken voor je studie hier (zie paragraaf hierboven). Neem hierover na terugkomst zo snel mogelijk contact op met Bureau internationalisering van de rechtenfaculteit. De meeste gastuniversiteiten leveren een cijferlijst van je studieresultaten bij ons aan. Bij sommige universiteiten zul je echter zelf een cijferlijst moeten aanvragen.
Let op! Je cijfers worden niet omgezet. Bij het resultaat komt er op je VU-cijferlijst ‘VLD’ te staan. Natuurlijk kun je de in het buitenland gehaalde cijfers altijd wel op de cijferlijst van de gastuniversiteit terugvinden.

Hoe lang en wanneer?

Een studie-uitwisseling duurt in principe één semester. De indeling van het academisch jaar en het begin en het einde van een semester verschilt van universiteit tot universiteit. Het is belangrijk om vooraf te checken of je een uitwisseling kunt inpassen in je studie of niet (denk aan tentamendata!).

Voor de keuze van vakken, de indeling van het academisch jaar en andere informatie is het handig om de website van de desbetreffende universiteit te raadplegen. Je kunt eventueel met de coördinator van je afstudeerrichting of met de studieadviseur een afspraak maken om planning en invulling van jouw programma in het masterjaar te bespreken.

Huisvesting

In sommige gevallen kan huisvesting geregeld worden via de partneruniversiteit, in veel gevallen dien je echter zelf voor huisvesting te zorgen. En wat doe je met je huisvesting in Nederland? Via de website www.HousingAnywhere.com kun je je kamer onderverhuren aan een inkomende exchange student, om zelf een deel van je periode in het buitenland te financieren.

Studeren aan niet-partneruniversiteiten

Studeren in het buitenland gaat makkelijker als je het via de bestaande uitwisselingsovereenkomsten met partneruniversiteiten van de faculteit regelt, maar het is ook mogelijk om aan andere buitenlandse universiteiten dan de bestaande partnerinstellingen te studeren. Je moet dit echter zelf regelen (zelf contact leggen en ervoor zorgen dat de universiteit je wilt ontvangen). Ook ben je in dat geval collegegeld verschuldigd aan de ontvangende instelling.

Houd er rekening mee dat je ruim voor vertrek de vakken die je aan de niet-partneruniversiteit wilt volgen moet laten goedkeuren door de Examencommissie van de faculteit. Studiepunten die bij niet-partneruniversiteit zijn behaald worden niet altijd erkend!

Voorwaarden deelname uitwisselingsprogramma
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Alumniportretten

spamfuik@vu.nl