MR specialisatie Fiscaal recht

Het masterprogramma Fiscaal recht omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar.

Meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de opleiding vind je in de Onderwijs- en Examenregeling.

De afstudeerrichting Fiscaal recht kent 2 varianten:

- Fiscaal recht: variant Directe belastingen
- Fiscaal recht: variant Indirecte belastingen
 
Naam opleidingsdeel Code Pdf
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Fiscaal recht, Directe Belastingen RMR_MR_S_FDB
Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Fiscaal recht, Indirecte Belastingen RMR_MR_S_FIB
Selecteer alles
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Alumniportretten

spamfuik@vu.nl