Home

Beginselen Europees recht

 
 • Vakcode: R_Beg.Eur.r
 • Periode: Periode 5
 • Credits: 6.0
 • Voertaal: Nederlands
 • Faculteit: Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Coördinator: prof. dr. J.W. Sap
 • Docenten: dr. mr. R.A. Abdullah Khan
  prof. dr. J.W. Sap
  prof. dr. G.T. Davies
  L.J. Ankersmit LLM
  M. Khajeh
  mr. T.F.M. Etty LLM
 • Lesmethode(n): Hoorcollege, Bijeenkomst
 • Niveau: 100

Doel vak

Het thuis zijn in de elementaire begrippen van het recht van de Europese
Unie, het beschikken over denk- en redeneervaardigheden die nodig zijn
voor het systematisch en creatief kunnen toepassen van deze begrippen op
een casus, het kunnen analyseren van arresten van het Hof van Justitie
van de EU en het inzicht hebben in het ingewikkelde bouwwerk van de
Europese Unie sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.

Inhoud vak

Aan de orde komen de algemene kenmerken van het recht van de Europese
Unie, de institutionele structuur, de besluitvorming, de bronnen en
doorwerking van het Europese recht, rechtsbescherming, marktintegratie,
gemeenschappelijke regels en externe betrekkingen.

Onderwijsvorm

Het hoorcollege heeft het karakter van een algemene inleiding met veel
aandacht voor het vergroten van inzicht in de beginselen van Europees
recht.Daarnaast worden werkgroepen gegeven, waarin dieper op specifieke
onderdelen van de stof wordt ingegaan en de stof wordt toegepast op
concrete casusposities. Voor de hoor- en werkgroepen is een actieve
voorbereiding vereist en dient de student te beschikken over een actuele
bundel met de Europese basisverdragen.
Wijziging dd. 9.11.2012
Er worden een tweetal Excellent werkgroeponderwijs (groep 4 en 9 van
hoog niveau, met vakverdiepende elementen, voor bijzonder gemotiveerde
en ‘excellente’ studenten. Indien u zichzelf tot deze groep rekent en
bereid en in staat bent om actief en goed voorbereid deel te nemen aan
deze ‘excellente werkgroepen’, stuurt u dan in aanvulling op uw
inschrijving een korte motivatie email aan docent Thijs Etty
(Thijs.Etty@vu.nl). Bij grote interesse zal een selectie gemaakt worden
van de aanmeldingen.

Toetsvorm

Eén schriftelijk tentamen.

Literatuur

- F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie. Den Haag,
Boom, laatste druk;
- J.W. Sap en M.L. Smit (red); Jurisprudentie Europees recht 1963 -
2011. Nijmegen, Ars Aequi, 2012.
- Werkboek Beginselen Europees recht, 2012-2013 (verkrijgbaar in de VU-
boekhandel).

Overige informatie

Spreekuur dr. J.W. Sap, na afspraak.

Overige informatie:
Eerstejaarsstudenten volgen in periode 5 het vak Beginselen Europees
recht. Naast de reguliere werkgroepen worden er twee bijzondere
werkgroepen aangeboden voor gemotiveerde en excellente studenten. Voor
alle werkgroepen is een actieve voorbereiding vereist, maar de
bijzondere werkgroepen zijn van een hoger niveau en hebben
vakverdiepende elementen en meer ruimte voor discussie.

De twee bijzondere werkgroepen worden geleid door Thijs Etty. Ben jij
zeer gemotiveerd en bereid om actief en goed voorbereid deel te nemen
aan deze werkgroepen? Stuur dan voor 10 februari een korte motivatie
naar: Thijs.Etty@vu.nl. Let op dat je je ook voor 10 februari inschrijft
via VUnet (werkgroep 4 of 9). Als er te veel aanmeldingen zijn, wordt
een selectie gemaakt. Je hoort binnen een week of je kunt deelnemen.
Wanneer je niet kunt meedoen kun je je nog voor de inschrijfdeadline van
3 maart inschrijven voor een reguliere werkgroep.

Activerend onderwijs voor gemotiveerde studenten
De faculteit experimenteert dit jaar met onderwijs op maat. Bij enkele
vakken in het tweede semester kunnen studenten kiezen voor onderwijs
waarin extra uitleg over de stof wordt gegeven, of voor onderwijs waarin
ruimte is voor verdieping en aanvulling. De faculteit beoogt hiermee
studenten te bedienen die een extra uitdaging willen.

 
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl