Promovendi

Amsterdams centrum voor familierecht (ACFL)

 • Whitney de Haan 
  An intervention-based diagnostic instrument for assessing parenting potential in child protection cases
 • Anne Smit
  Allegations of Sexual Abuse of Children in Divorce Procedures: Towards Evidence-Based Guidelines
 • Rieneke Stelma-Roorda
  Levenstestamenten, geplaveide zekerheid of onverharde weg met valkuilen?
Boundaries of Law
 • Merel Ekelhof 
  Deciding for the Future Child
 • Dion Kramer
  The Judicial Europeanisation of the Dutch Welfare System in a Comparative Context
   
 • Renske Vos 
  Lawfare & the rule of law in global governance
Empirie en Norm bij Delinquent Gedrag en Strafrechtelijke Handhaving
 • Annika van Baar
  Betrokkenheid van bedrijven bij internationale misdrijven/ Corporate involvement in international crimes
 • Maud van Bavel
  Informal and formal guardianship in the neighbourhood context
 • Sjoukje van Deuren
  Law, criminal organizations and individual behavior
 • Meintje van Dijk
  Organized crime involvement across generations: continuity, resilience and interventions
 • Rinke de Jong
  The long-term sequelae of child sexual abuse
 • Linda Kesteloo
  Proofing witness reliability
 • Robin Kranendonk
  Het verhoor van kwetsbare verdachten en getuigen: knelpunten en risico’s
 • Lily Rueda Guzman
  Sanctions under the ICC's Principle of Complementarity
Grondrechten
 • Catherine Stip
  Comparative legislative drafting technique
Law, Markets and Behavior
 • Alexandra Duarte Correia
  Sustainability Reporting in Capital Markets: A Black Box
 • Hjalmar Duin
  Stichting en last als doelvermogen, vergeleken met trust en Treuhand
 • Lucas de Heer
  Beyond double taxation, tax treaties in the context of no and low tax jurisdictions
 • Koen de Roo
  The management of private law legal entities
 • Michelle Tomeij
  De belemmeringen voor deelneming in en uitvoering van pensioenregelingen in grensoverschrijdende situaties 
 • Ivor Witte
  Toezicht en taakafbakening.
Migratierecht
 • Bahjia Aarrass
  Fundamentele rechten en het migratierecht. Een onderzoek naar de rol van andere mensenrechtennormen (dan family life en asiel) in het Nederlandse vreemdelingenrecht. 
 • Younous Arbaoui
  Family related claims of asylum seekers and refugees in human rights law. 1990-2015
 • Rébecca Franco 
  Racializing Frenchness: regulation of metissage in historical France
 • Nawal Mustafa
  Regulating Mixed Intimacies in United Kingdom
 • Andrea Tarchi
  Regulating Mixed Intimacies in Italy 
Public Contracts: Law & Governance  
 • Anja van den Borne
  Pre-contractuele informatieplichten bij aanbesteden. Een onderzoek naar de werking van verbintenisrechtelijke pre-contractuele onderzoek- en mededelingsplichten bij gereguleerde aanbestedingen.
 • Anna Kapteijn
  Risicoverdeling in DBFM(O)-contracten