Amsterdam centre for family law

Key publications

  • M.V. Antokolskaia, W.M. Schrama, K.R.S.D.Boele-Woelki C.C.J.H. Bijleveld C.G. Jeppesen de Boer en G. van Rossum Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?emptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyempty Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek, Den Haag, 2014 WODC, Ministerie van Veiligheid & Justitie, 2014, 246 p.
  • M.V. Antokolskaia, ‘Salomo’s oordeel nieuwe stijl: verblijfsco-ouderschap in België en Nederland’, 3 Tijdschrift voor Privaatrecht, 2010, p. 1179-1243. 
  • N.D. Spalter, 'Grondslagen van partneralimentatie' (diss. Amsterdam VU), Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2013.