Public and private interests in finance and business law

Key publications

  • F.P.G. Pötgens, 'Wet uitstel van betaling exitheffingen; een gemiste kans?' in: Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en -splitsing. Vrijheid van vestiging, vennootschapsrecht en fiscaal recht (ZIFO-reeks nr. 10) (red. W.J.M. van Veen), Deventer: Kluwer, 2013, p. 87-120;
  • M.R.F. Senftleben, ‘Public Domain Preservation in EU Trademark Law—A Model for Other Regions’, The Trademark Reporter, Vol. 103, No. 4, 2013, p. 775-827;
  • W.J.M. van Veen, Boek 2 BW, statuten en aandeelhoudersovereenkomsten – stand van zaken en blik vooruit, ZIFO-reeks, deel 2, Deventer: Kluwer 2011, p. 7-42.