Deelsessies

In de deelsessies nemen steeds een docent en een alumnus een vakgebied onder de loep waar criminologen in vertegenwoordigd zijn.

Aanmeldbutton

Workshop 1De rol van outlaw motorcycle gangs in crimineel gedrag van leden
                               Leden van outlaw motorcycle gangs (OMGs) worden al enkele jaren in verband gebracht met betrokkenheid bij (georganiseerde) criminaliteit. Nederland heeft de afgelopen jaren dan ook verregaande maatregelen genomen om geweld en criminaliteit gepleegd door OMGs tegen te gaan. Voorbeelden van maatregelen zijn het verbieden van outlawbiker-gerelateerde evenementen, het sluiten van clubhuizen en het bestrijden van de invloed van OMG-leden in horecagelegenheden en beveiligingsbedrijven. Bovendien geeft justitie de prioriteit aan het verbieden van OMGs. Tot op heden blijft de relatie tussen OMGs en criminaliteit van leden echter onduidelijk. De presentatie zal aan de hand van empirisch onderzoek ingaan op de rol van OMGs in het criminele gedrag van individuele leden.
SprekerSjoukje van Deuren

 

Workshop 2Opsporingscriminologie - Zonder criminologische kennis geen toekomst voor forensic science

De ontwikkelingen op forensisch-technisch gebied maken steeds verfijnder onderzoek mogelijk. Steeds kleinere sporen kunnen worden gevonden op een plaats delict en daardoor wordt de bewijswaardering van die sporen in toenemende mate complexer.
Analysetechnieken zoals machine learning en artificial intelligence worden ook in toenemende mate gebruikt om forensische sporen in samenhang te analyseren. Al die ontwikkelingen maken, vaak in tegenstelling tot de verwachting, de bijdrage van criminologisch onderzoek ook van toenemend belang. Aan de hand van analyses, bewijs en reflectie op die ontwikkelingen, zal Jasper in zijn lezing de stand van opsporingscriminologie toelichten.
SprekerJasper van der Kemp

 

Workshop 3Publiek-private opsporing - Particulier onderzoek naar interne financieel-economische criminaliteit

Waar de criminologie zich vroeger alleen richtte op wat de overheid tegen criminaliteit doet, is er tegenwoordig meer en meer aandacht voor private vormen van criminaliteitspreventie en opsporing. Inmiddels komen veel afgestudeerde criminologen in het veld van de particuliere criminaliteitsbestrijding terecht. Aan de andere kant levert de studie traditioneel ook nog steeds veel criminologen aan de overheid, die in verschillende hoedanigheden bijdragen aan (strafrechtelijke en bestuurlijke) criminaliteitsbestrijding. Het feit dat criminologen in zowel de private als de publieke sector werken, kan de door velen zo gewenste publiek-private samenwerking wellicht bevorderen. In deze workshop komen beide kanten aan het woord en wordt er gekeken in hoeverre er sprake is van publiek-private samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding en specifiek naar 'interne financieel-economische criminaliteit'.
SprekerClarissa Meerts

Ga terug naar het programma Alumnidag