Alumnidag 2019

Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en fiscaal recht


De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert op vrijdagmiddag 11 oktober 2019 – in samenwerking met de VU LAW Academy – de jaarlijkse alumnimiddag voor haar alumni van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Fiscaal recht.

Programma
12.30 - 13.15 Ontvangst met broodje, koffie en thee
13.15 - 13.30 Opening: prof. mr. Chris Jansen, alumnidecaan
13.30 - 14.00 Alumnilezing: prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen, hoogleraar privaatrecht
14.15 - 15.15 Colleges sessie 1
15.15 - 16.00 Pauze
16.00 - 17.00 Colleges sessie 2
17.00 - 18.00 Borrel

U kunt zich via dit formulier aanmelden.


Colleges en sprekers

Sessie 1

Internationale kinderontvoering: ontvoerende vaders en huilende moeders? 
Mr. dr. Geeske Ruitenberg

De opmerkelijke casus van het Cornelius Haga Lyceum
Prof. dr. Renée van Schoonhoven

Flexibele arbeidsrelaties en de wet arbeidsmarkt in balans
Prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal

Pensioenakkoord; afslag of nieuwe rotonde?
Prof. mr. Herman Kappelle


Sessie 2

Gemeentelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit
Prof. mr. Jon Schilder 

Over de wenselijkheid van meer materiële onmiddellijkheid in de Nederlandse strafvordering
Mr. dr. Bas de Wilde

Ontwikkelingen rondom de personenvennootschappen
Prof. mr. Wino van Veen

Regulering van algoritmes
Prof. mr. Arno R. Lodder


Lees meer over de colleges en sprekers

2 NOvA - VULA