Cursusmateriaal & presentaties

Cursusmaterialen Sessie 1

Mr. Vivian bij de Vaate
Actualiteiten ontslagrecht
Presentatie

Prof. mr. Thomas Spijkerboer
Europa, vluchtelingen en recht

Gareth Davies
De juridische problemen en gevolgen van een Britse keuze om de EU te verlaten

Mr. drs. Bas de Mik
Aanstaande belastingplicht van gemeentes, provincies en andere publiekrechtelijke lichamen
Presentatie

Mr. dr. Sonja Meijer
De Nederlandse levenslange gevangenisstraf in het licht van het EVRM
Presentatie

Cursusmaterialen Sessie 2

Prof. mr. Erik Lutjens/Prof. mr. Herman Kapelle
Actualiteiten pensioenrecht
Presentatie

Prof. mr. Jan Struiksma
Wetenschappelijke integriteit
Presentatie

Prof. dr. Jan Willem Sap
Godsdienstvrijheid en de oorlog met de vijanden van Europa
Presentatie

Prof. mr. Arno Akkermans
De opkomst van niet-financiele motieven en belangen in het aansprakelijkheidsrecht
Presentatie

Prof. mr. dr. Lieke Coenraad
Vechtscheidingen: Meer om over te vechten?       
Presentatie