Activiteiten

Beeld Activiteiten

De VU, en de faculteit in het bijzonder, ziet haar alumni graag terug bij al dan niet speciaal voor alumni georganiseerde activiteiten. Voor een actueel overzicht van georganiseerde activiteiten bekijkt u de agenda.

Alumnibijeenkomsten

De faculteit organiseert jaarlijks diverse alumnibijeenkomsten voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zo vinden er ieder jaar bijeenkomsten plaats voor alumni Rechtsgeleerdheid, Notarieel en Fiscaal recht en voor alumni Criminologie. Ook sommige andere masteropleidingen organiseren jaarlijks een alumnidag. Tijdens alumnibijeenkomsten worden lezingen gehouden en vindt er afsluitend altijd een borrel plaats. Het is een goede gelegenheid om uw (juridische) kennis bij te spijkeren en om bij te praten met oud-studiegenoten en/of docenten. Zie voor meer informatie de facultaire agenda: facultaire agenda

Facultaire activiteiten

U wordt van harte uitgenodigd om de opening van het academische jaar bij te wonen. De opening vindt jaarlijks plaats op de eerste maandag in september. Ook bent u welkom bij de Dies Natalis van de universiteit en alle promoties, oraties, congressen en afscheidsredes die plaatsvinden binnen de faculteit en op de VU. Houd de agenda in de gaten!

Public Science

De VU-Vereniging maakt zich sterk voor een duurzame en verantwoordelijke samenleving. Op het snijvlak van wetenschap en maatschappij organiseert de VU daarom lezingen, debatten, workshops en symposia in heel Nederland. Deze activiteiten zijn onder de noemer ‘Public Science’ in de VU-agenda te vinden. Lees meer over de Public Science evenementen.

Career Office

Het Career Office van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid helpt naast masterstudenten ook alumni (tot 6 maanden na afstuderen) met hun voorbereiding op de arbeidsmarkt. Ben je een alumnus of alumna en wil je voorlichting over jouw beroep of organisatie aan studenten of jonge alumni geven, dan komt het Career Office graag met je in contact. Ook als je geen alumnus dan wel alumna bent maar een stagiaire zoekt kun je bij het Career Office terecht. Neem hiervoor contact met ons op!

Alumniservices

Naast de bovenstaande inhoudelijke activiteiten biedt de VU ook ruimte voor sport en ontspanning. Alumni zijn van harte uitgenodigd bij het cultuurcentrum Griffioen voor cursussen en voorstellingen, bij optredens van het VU-Orkest en bij Sportcentrum VU. Tevens kunt u de vrij toegankelijke exposities, in de centrale hal van het VU hoofdgebouw en op het terrein, bezichtigen en op werkdagen de vrij toegankelijke Hortus Botanicus van de VU, die al sinds 1967 bestaat.