Chantal Pol - Junior juridisch medewerker

Chantal Pol
Naam: Chantal Pol (1989)

Opleiding: Rechtsgeleerdheid (privaatrecht)

Beroep: Junior juridisch medewerker bij de Rechtbank Amsterdam

Jaar van afstuderen: 2012


Werken bij de Rechtbank

“Recht is van groot belang voor een leefbare samenleving.” Dit was voor Chantal Pol de reden om na haar eindexamen te kiezen voor de studie Rechten. Het recht tussen burgers onderling interesseerde haar het meest. Daarom koos zij na de bachelor voor de master Privaatrecht.

Chantal was tijdens haar studie Rechten veel bezig met loopbaanoriëntatie. Zo heeft ze twee stages gelopen, één bij een groot advocatenkantoor en een bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast werkte ze tijdens haar studie als secretarieel/juridisch medewerker bij een advocatenkantoor en als buitengriffier bij de rechtbank Amsterdam waar ze later als junior juridisch medewerker aan de slag ging.

Door de werkervaring die Chantal tijdens haar studie heeft opgedaan, wist ze tegen de tijd van haar afstuderen vrij goed wat het werkveld haar te bieden had. Ook wist ze wat ze graag wilde doen na haar studie, namelijk bij de rechtbank blijven werken. “De werkzaamheden en de informele sfeer bij de rechtbank bevielen me goed. De overstap van studeren naar het werkende leven is groot, maar voor mij was de overstap veel kleiner, omdat ik de omgeving en het werk al kende. Dit voelde voor mij prettig en ik was dan ook blij dat ik na mijn studie bij de rechtbank kon blijven werken.”

Chantal werkt in het team effectenlease, een van de kantonteams binnen de afdeling privaatrecht. Hier biedt ze ondersteuning aan rechters waarbij ze nauw met hen samenwerkt. Chantal behandelt de massaclaims die voortvloeien uit de bekende ‘Dexia-zaak’. Haar hoofdtaak is het bestuderen van dossiers, het beslissen over het vervolg van de procedure en het opstellen van een conceptvonnis of rolmededeling. Verder voert ze overleg over deze concepten, doet ze de nabewerking, leest ze mee in dossiers van collega’s en behandelt ze vragen van de administratie over bijvoorbeeld het procesverloop. Een aantal keer per week behoort het voorbereiden, bijwonen en nabespreken van een zitting en het opstellen van een proces-verbaal tot haar takenpakket.

“Wat kenmerkend is voor het team effectenlease is dat je meer zittingen bijwoont dan gemiddeld. Ik heb bijna elke dag een zitting en dat zijn meestal getuigenverhoren. Na de zitting gaan we ‘raadkameren’ en stel ik een eerste concept van het vonnis op. Er is dus zeker veel ruimte voor eigen inbreng, maar ik draag niet de eindverantwoordelijkheid. De mogelijkheid tot inbreng van mijn zienswijze in een zaak vind ik het leukste van mijn werk.”

Chantal merkt op dat werken bij de rechtbank ‘een baan op jezelf’ is. “In mijn functie bij de Rechtbank werk je heel zelfstandig. Hoewel je contact hebt met collega’s om het een en ander af te stemmen, ben je het merendeel van de tijd bezig met je eigen zaken. Dit moet je wel liggen.”

Op de vraag welke vaardigheden Chantal tijdens haar studie heeft opgedaan en die onmisbaar zijn in haar huidige functie, antwoordt Chantal:“Analytisch vermogen, zorgvuldigheid, schrijfvaardigheid en taalvaardigheid. Taal is het gereedschap van elke jurist.” Tot slot heeft Chantal de volgende boodschap aan studenten: “Netwerk! En onderscheid je van anderen.”