Othleo Gemin - Belastingadviseur

Othleo Gemin
Naam
: Othleo Gemin (1984)

Opleiding
: Fiscaal Recht 

Beroep: Belastingadviseur bij EY 

Jaar van afstuderen: 2009


Wat ik niet wilde worden: advocaat

Othleo studeerde Fiscaal recht aan de VU, de variant indirecte belastingen. Hij koos voor deze master vanwege de tastbaarheid ervan. ‘Het vak is tastbaar omdat je steeds concreet bezig bent met de goederen en diensten van bedrijven’, zo vertelt hij. Daarnaast was een vriend van hem werkzaam in de fiscale wereld, waardoor Othleo al het een en ander over fiscaliteit wist. Bovendien wist hij in de loop van zijn studie precies wat hij niet wilde worden: advocaat. “In mijn studiejaren ben ik erachter gekomen wat mijn sterke en minder sterke punten zijn. Hoewel ik zelf heb genoten van het vak pleitoefening, ben ik er toen achter gekomen dat pleiten mij niet ligt.”

Tijdens zijn studie werkte Othleo als werkstudent bij EY, waar hij na zijn afstuderen niet meer weg is gegaan en inmiddels enkele jaren werkzaam is als belastingadviseur in de Customs & International Trade Group. Othleo adviseert bedrijven op het gebied van indirecte belastingen, waaronder invoerrechten, accijns en de btw. Op de vraag of je in zijn werk goed moet zijn met cijfers, antwoordt hij als volgt: “Een specifieke voorliefde voor getallen is een voordeel, maar zeker geen vereiste. Er is veeleer een voorliefde voor bedrijfsprocessen en bedrijfseconomische beslissingen vereist.”

Wat ik wel wilde worden: belastingadviseur
“Als belastingadviseur moet je de "ins and outs" van de bedrijven die je adviseert snel eigen maken, met name als je bedrijven adviseert op het gebied van indirecte belastingen, omdat deze belastingen betrekking hebben op de goederen en diensten die een bedrijf levert. Hierbij is het intermenselijk contact met collega’s en klanten hartstikke essentieel. Dit vind ik erg leuk aan mijn beroep, en ook de dynamiek spreekt mij zeer aan. Je leert steeds nieuwe bedrijven en mensen kennen.”

Een gemiddelde werkdag van Othleo bestaat voor een deel uit het beantwoorden van e-mails, het schrijven van memorandums en het schrijven van brieven aan klanten, de Belastingdienst en de Douane. “Een heel concreet voorbeeld is de briefwisseling met de belastingdienst over  ‘waarderuling’. Dit is het bedrag waarmee de rechten worden berekend voor de invoer van goederen. Voor een bedrijf met veel invoerbewegingen in de EU is het namelijk heel belangrijk om zekerheid te verkrijgen over de invoerrechten die betaald moeten worden.” Ook houdt hij zich bezig met het geven van presentaties en workshops bij klanten en neemt hij in het kader van zijn werk ook geregeld interviews bij hen af. De presentaties en workshops gaan vaak over de impact van nieuwe bedrijfsmodellen op de indirecte belastingen. Dit brengt met zich mee dat hij ook moet reizen voor zijn werk, aangezien er ook klanten buiten Nederland gevestigd zijn.

Knowhow
Othleo merkt op dat er niet zozeer een vaardigheid is die elke afgestudeerde fiscale jurist dient te bezitten. Het is echter een must om de vaktechniek goed bij te houden om je functie als belastingadviseur goed uit te oefenen. “Op het fiscaal vakgebied worden wekelijks relevante uitspraken en artikelen gepubliceerd. Door het bijhouden van je vaktechniek kun je met relevante oplossingen komen en zo je klanten nog beter van advies dienen. Originaliteit is in het vak van belastingadviseur heel belangrijk. Hierbij kan gedacht worden aan de schriftelijke stukken die je opstelt en de voorbereiding van presentaties.

Een belangrijke tip aan studenten: loop stage tijdens je studie. Op deze manier maak je goede kans op een baan, omdat je dan kan laten zien wie je bent en wat je allemaal kan. Tot slot heb ik nog drie woorden voor de studenten: netwerken, netwerken en netwerken!”