Reinoud Pronk - Plaatsvervangend directeur bij Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Reinoud Pronk
Naam
: Reinoud Pronk (1977)

Opleiding
: Rechtsgeleerdheid (privaatrecht, staats-en bestuursrecht en internationaal recht ) 

Beroep: Plaatsvervangend directeur bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten 

Jaar van afstuderen: 2002


Waar een wil is, is een weg
Tegen het einde van zijn studie heeft Reinoud Pronk gekozen voor twee afstudeerrichtingen: privaatrecht en staats- en bestuursrecht. Omdat hij zijn horizon nog wat wilde verbreden, heeft hij een semester internationaal recht gevolgd aan de rechtenfaculteit van McGill University in Montreal (Canada). “Dat bleek dermate uitdagend, dat ik bij terugkomst in Nederland nog een jaar aan mijn studie heb vastgeplakt om ook in die richting af te kunnen studeren.”
Zijn studietijd in Canada omschrijft Reinoud als bijzonder en leerzaam. Hij vertelt enthousiast over deze tijd. “Je wordt op jezelf teruggeworpen, je moet jezelf redden in een vreemde omgeving waar een vreemde taal wordt gesproken, waar de cultuur en omgangsvormen anders zijn en de klimatologische omstandigheden een uitdaging kunnen vormen (in de winter kan het kwik in Québec soms dalen tot -20 graden Celsius). Tegelijkertijd doe je ook waanzinnig veel leuke ervaringen op.  Voor de beleving: tijdens een excursie je eigen hout moet hakken om op te kunnen koken, slapen in een traditionele tee-pee waarin je samen met je expeditiegenoten ’s nachts uurdiensten draait om het houtvuur binnen brandende te houden terwijl de wolven om de tent heen lopen en waarin de douche ’s ochtend bestaat uit een duik in een half bevroren meer wat je toch nog een minuut volhoudt omdat je vlak daarvoor een stomend hete sauna uit bent gekomen!”

De vraag “De rechtenstudie. En dan?” heeft Reinoud tijdens zijn studie wel altijd in het achterhoofd gehad. Hij heeft daarom altijd flink geïnvesteerd om leuke stageplekken en bijbanen te krijgen. Zo heeft Reinoud als griffier bij de rechtbank Amsterdam gewerkt, was hij voorzitter van het Eerstejaarsoverleg, is hij twee jaar mentor geweest, heeft hij een aantal jaren in de Facultaire Studentenraad gezeten en heeft hij stages gelopen. “Vaak lukte dat op eigen kracht, door de stoute schoenen aan te trekken en af te stappen op iemand die er toe deed. Soms was het ook niet zo eenvoudig en heb ik gebruik gemaakt van ‘kruiwagens’ binnen of buiten de VU. Maar hoe de omstandigheden ook warenempty, als ik iets echt graag wilde dan zocht ik altijd naar wegen om dat te bereiken.” Reinoud geeft daarom graag het volgende advies: “Kies de richting waar je interesse daadwerkelijk naar uit gaat. Wees bescheiden, daag jezelf continu uit, ontwikkel jezelf, verbreed je netwerk en heb vertrouwen in jezelf.”

Juridische, politieke en bestuurlijke werkomgeving
Reinoud had het geluk dat hij tijdens zijn studie al werkte bij de rechtbank Amsterdam. Na zijn afstuderen kon hij daar op tijdelijke basis full time aan de slag. Daarna heeft hij verschillende andere functies gehad, waarvan er slechts een was waarvoor hij niet per se een juridische opleiding nodig had. Sinds 2011 werkt Reinoud als plaatsvervangend directeur op het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten, het ambtelijke secretariaat van de Gouverneur van Sint Maarten. Het Kabinet heeft als taak de Gouverneur te ondersteunen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden als Landsorgaan en als Rijksorgaan. “Mijn functie bestaat in hoofdzaak uit drie aspecten. Allereerst adviseer ik de Gouverneur van Sint Maarten op juridisch, bestuurlijk en politiek terrein. Daarnaast ben ik hoofd van de consulaire afdeling en ben ik die hoedanigheid eerstverantwoordelijke voor de afgifte van Nederlandse paspoorten en Schengenvisa en moet zorgen voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bij het proces omtrent de verkrijging van het Nederlanderschap. Bovendien is het mijn taak om als leidinggevende de medewerkers van de consulaire afdeling te coachen en te begeleiden. Ten slotte maak ik onderdeel uit van het managementteam en ben in die functie medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Werken als jurist in een politieke en bestuurlijke omgeving maakt dat je continu moet (kunnen) schakelen tussen die drie aandachtsgebieden. Die dynamiek vind ik erg aantrekkelijk, alhoewel mijn juridische inborst het dus wel eens moet afleggen tegen de politieke of bestuurlijke krachten in het werk. Hoe het ook zij, het is belangrijk om je als praktijkjurist te realiseren, zeker wanneer je niet in een puur juridische omgeving werkt, dat de juridische invalshoek slechts één van vaak meerdere invalshoeken is.”