Alumnibeleid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam streeft naar een duurzame, wederzijds waardevolle band met haar alumni. Het bestuur heeft het alumnibeleid tot speerpunt voor de komende jaren aangemerkt en mij als alumnidecaan gevraagd om vorm te geven aan dit beleid.     

Het overgrote deel van onze alumni is werkzaam in de rechtspraktijk. Een praktijk waar wij studenten voor opleiden, maar die ook onze partner is in het onderzoek. De VU en alumni kunnen elkaar verder helpen!

U bent misschien op zoek naar stagiaires; wij zijn op zoek naar stageplaatsen. U zoekt getalenteerde medewerkers; wij willen dat onze studenten goed terecht komen. U wilt uw ervaringen delen met studenten; wij zijn op zoek naar gastdocenten. U wilt uw kennis en vaardigheden op peil houden; wij hebben de VU Law Academy die behoort tot de absolute top in het postacademisch onderwijs. U wilt een bepaald juridisch probleem grondig uitzoeken, maar u hebt daar de capaciteit niet voor of bent op zoek naar een Second Opinion; wij willen voor ons onderzoek graag gevoed worden door de praktijk. Kortom, de mogelijkheden zijn legio!

U vindt op deze website informatie over de activiteiten van het Alumnibureau en de VU. Ook nodigen wij u uit om lid te worden van een van de alumninetwerken van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op LinkedIn, waar wij met elkaar (en u onderling) kunt communiceren.

Wij houden u graag op de hoogte!

Prof. mr. Chris Jansen, alumnidecaan