Alumnimiddag Criminologie

Op 14 maart 2014 vond op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid alweer de tweede alumnibijeenkomst plaats speciaal voor alumni criminologie, mede georganiseerd door de actieve alumnivereniging Crime Still Pays. Bijna zeventig alumni werden welkom geheten door hoogleraar Wim Huisman, hoofd van de afdeling. Onder hen ook emeritus-hoogleraar Criminologie Herman Bianchi, negenentachtigjaar oud inmiddels, die zich geanimeerd onderhield met een aantal van zijn oud-stafleden en studenten.

Wim Huisman memoreerde een aantal opmerkelijke gegevens van de afdeling Criminologie: de numerus fixus (125) voor de opleiding is nog steeds noodzakelijk gelet op bijna tweehonderd aanmeldingen per studiejaar, Criminologie telt uitstekende studenten: de laatste twee jaar kreeg bijvoorbeeld een criminologie-student de Student Talent Prijs van de VU. De master Criminologie wordt op een nieuwe leest geschoeid en meer gericht op de praktijk: enerzijds opsporingscriminologie, anderzijds interventiecriminologie naast de aparte master ‘international crimes and criminology’. Met instellingen en instanties zal worden overlegd om te komen tot permanente stageplaatsen waarvoor de studenten in aanmerking kunnen komen.

Uit een enquête onder alumni kwam naar voren dat ongeveer een derde van hen bij de politie terecht was gekomen, een kwart bij de overheid, een vijfde deel in het onderwijs en de wetenschap en de rest bij diverse instanties. Ook het onderzoek doet het uitstekend; meerdere subsidies werden binnengehaald en verschillende promoties vonden plaats. Mede door de nauwe samenwerking met het NSCR heeft de afdeling een zeer goede naam en ook vaste samenwerkingsverbanden met verschillende universiteiten in het buitenland.

Na deze introductie gaven vervolgens vier docenten een college waaruit de alumni konden kiezen: hoogleraar Peter van Koppen sprak over waarom het toch zo blijft misgaan in het strafrecht, Victor van der Geest over de complexe relatie tussen werkloosheid en criminaliteit, Vere van Koppen over haar interviews met daders over hun weg naar de georganiseerde misdaad en Annelies Vredeveldt sprak over haar onderzoek naar ooggetuigen van een delict en hoe ooggetuigen kunnen worden geholpen zich meer te herinneren van wat ze hebben gezien.

Uiteraard werd deze geslaagde middag afgesloten met een muzikale borrel.

Ontvangst

Lezing

Prof. dr. Peter van Koppen

Alumni

Gezellig druk!

Borrel

Bijpraten

Muziek