Bestuur

      

Joris BeijersJoris Beijers (Algemeen bestuurslid) 
Afgestudeerd in 2009, analist Veiligheid
Na een jaartje Sociologie in Tilburg ben ik het tweede jaar ingestroomd bij de studie Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik natuurlijk zoveel mogelijk uitstapjes van de studievereniging Crime Does Pay mee proberen te pikken. Ook heb ik tijdens mijn studie bij de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam gewerkt. Na mijn studie werkte ik een tijdje bij de gemeente Amstelveen, om vervolgens terug te keren naar de VU, waar ik als docent en onderzoeker werkte. Sinds eind 2014 werk ik als analist bij de gemeente Eindhoven, afdeling Veiligheid, cluster Intelligence. Ik voer daar o.a. analyses uit op het gebied van woninginbraak, zakkenrollerij, auto-inbraken en fietsendiefstallen 
Sietse SteenstraSietse Steenstra (Algemeen bestuurslid)
In 1965 ben ik als sociaalpsycholoog afgestudeerd aan de VU; in 1963 werd ik student-assistent bij Criminologie en in 1965 medewerker en stond vervolgens in 1968/69 aan de wieg van de Opleiding Criminologie aan de VU. Begin jaren zeventig was ik initiator en medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie en ook oprichter van de Sectie Forensische Psychologie van het NIP, de Nederlandse beroepsvereniging van psychologen. Tot 1998, toen ik afscheid nam van de VU, heb ik me verder vooral beziggehouden met onderwijs-, onderzoeks-, en (facultaire) bestuurswerkzaamheden. Vanaf 2008 zet ik me in voor Crime Still Pays.
Niels VinkNiels Vink (Algemeen bestuurslid) 
Mijn naam is Niels Vink en sinds juni 2017 maak ik deel uit van het bestuur van alumnivereniging Crime Still Pays. Na mijn studie Criminologie (Masterprofielen Criminaliteit in georganiseerd verband en Strafrechtelijke handhaving in de praktijk) ben ik op mijn stageplek bij International Card Services aan de slag gegaan als medewerker op de fraude afdeling. Hier heb ik veel geleerd en aparte fraudegevallen meegemaakt. Na twee jaar ben ik me als Fraud Risk Management consultant meer gaan verdiepen in de beleidsmatige en procedurele kant van fraudebeheersing. Naast mijn werk vind ik het leuk om verschillende nevenactiviteiten te ontplooien. Zo heb ik twee jaar in het bestuur van een Ondernemingsraad gezeten en had ik zitting in de Sustainability Commissie van de jongvereniging van ABN AMRO. In het voorjaar van 2017 heb ik de overstap gemaakt naar de Volksbank, waar ik me in de functie van Senior adviseur Veiligheidszaken breder aan het ontwikkelen ben. Ik denk dat CSP een prima aanvulling hierop is en ik hoop de komende jaren veel interessante en prikkelende activiteiten voor jullie mede te organiseren. Tot bij een van de bijeenkomsten!
Hester HagemanHester Hageman (Algemeen bestuurslid) 
Afgestudeerd in 1995 in Nederlands recht (richtingen Strafrecht en Criminologie). Operationeel specialist bij de nationale politie binnen de Staf van de eenheid Amsterdam.
Na mijn propedeusejaar Rechten op de VU startte ik in 1990 ook met de afstudeerrichting Criminologie, samen met een dertigtal andere dagstudenten. De vakken waren een welkome aanvulling op de juridische en ik vond de club docenten en studenten over het algemeen leuker. In augustus 1995 studeerde ik af en begon ik met de opleiding voor tactisch leidinggevende op de Nederlandse Politie Academie. Sinds 1997 heb ik verschillend werk gedaan bij de politie in Amsterdam: straat- en recherchewerk, beleidswerk, (wetenschappelijk) onderzoek en advies- en projectwerk. Momenteel houd ik me als projectmanager landelijk en regionaal bezig met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe maatregelen op het gebied van slachtofferzorg. Deze zijn het gevolg van nieuwe Europese richtlijnen. Heel boeiend, vooral omdat er zoveel gaande is binnen de politie en in de strafrechtsketen. Sinds eind 2014 ben ik betrokken bij Crime Still Pays.