Alumni Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU

Alumni - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De faculteit wil graag in contact blijven met haar oud-studenten. Een vruchtbare band is voor zowel de faculteit als voor de oud-studenten van veel waarde. Als alumnus/alumna blijft u behoren tot de academische gemeenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam.

VU Magazine
Als u geïnformeerd wilt blijven over nieuws en interessante activiteiten op de VU, kunt u zich aanmelden voor VU Magazine. Maandelijks krijgt u dan een update in uw mailbox.

Alumniservices
U kunt daardoor blijven profiteren van de voordelen die deze gemeenschap te bieden heeft. Denk bijvoorbeeld aan informatie over wetenschappelijke ontwikkelingen binnen uw vakgebied, toegang tot een netwerk van alumni maar ook lidmaatschap van de UB of sporten met korting.

De faculteit
Als alumnus kunt u ook een waardevolle rol vervullen voor de faculteit; door loopbaaninformatie te verstrekken, stage- of onderzoeksmogelijkheden aan te bieden en door het geven van feedback op het onderwijs. Alumni vormen de verbinding met de samenleving, in het bijzonder met het beroepenveld. Interesse ?

Contactgegevens wijzigen
Vergeet niet uw wijzigingen in adres en of e-mailgegevens door te geven, zodat de faculteit u niet uit het oog verliest! U kunt hiervoor mailen naar alumni.rch@vu.nl .