Career Portal

Studenttalent voor uw organisatie

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam vindt het belangrijk dat studenten tijdens hun studie praktijkervaring opdoen. Daarom heeft de faculteit een online portal ontwikkeld, de Career Portal, waar vraag en aanbod van stages, juridisch relevante bijbanen en startersfuncties bij elkaar komen. Voor de student dé mogelijkheid om de juiste stage te vinden en voor u – als organisatie – dé mogelijkheid om de juiste student op een stageplaats te attenderen.

De faculteit geeft op deze manier mede inhoud aan haar ambitie om studenten op te leiden die niet alleen de regels kennen maar zich ook bewust zijn van de wisselwerking tussen recht en samenleving (Law in Action).

Kom kosteloos en gemakkelijk in contact met de maatschappelijk georiënteerde VU-student!
De Career Portal is alleen toegankelijk voor VU-studenten. Zij kunnen via de Career Portal zoeken naar (stage)vacatures, rechtstreeks solliciteren naar interessante stageplaatsen en bedrijfsprofielen bekijken. Als organisatie plaatst u op de Career Portal snel en gemakkelijk (stage)vacatures. Sollicitaties ontvangt u rechtstreeks of via uw eigen recruitmentsite.

Door het plaatsen van uw stagevacatures, juridische relevante bijbanen, vrijwilligerswerk of startersfuncties op de Career Portal brengt u uw vacature en organisatie direct onder de aandacht van de maatschappelijk georiënteerde VU-student.

De voordelen voor u

 • Plaats eenvoudig uw vacatures
 • Presenteer snel en gemakkelijk uw bedrijf
 • Kosteloos en gebruiksvriendelijk
 • Exclusief toegankelijk voor de rechtenstudenten van de VU
 • Toegang tot de maatschappelijk georiënteerde rechtenstudent van de VU
 • Ontvang rechtstreeks sollicitaties van studenten via de back-office of via uw eigen recruitmentsysteem
 • Eigen beheer van vacatures via de back-office; met één druk op de knop vacatures wijzigen of opnieuw plaatsen
 • Hulp van het Career Office bij vragen


Gebruik onderstaande link om vacatures te plaatsen. Lees voordat u een vacature plaatst eerst onze richtlijnen.

Plaats uw vacature

 • Alle vacatures die geplaatst worden op de Career Portal, worden beoordeeld door één van onze medewerkers van het Career Office voordat deze op de portal worden geplaatst;
 • Alleen relevante stages, bijbanen en startersfuncties worden geaccepteerd. Het opleidingsniveau van stages en startersfuncties moet academisch zijn en de inhoud samenhangend met juridische onderwerpen en voor onze studenten interessant.
  N.B. in sommige masteropleidingen is het mogelijk om de vrije keuzeruimte voor maximaal 6 studiepunten in te vullen met een stage. Stages die als keuzevak in de Masteropleiding worden ingezet dienen door de student ter toetsing voorgelegd te worden aan de stagecoördinator van de betreffende opleiding. Deze beoordeelt of de stage in aanmerking komt voor studiepunten;
 • Vacatures worden binnen 3 werkdagen gepubliceerd na plaatsing;
 • De Career Portal is een portal zonder winstoogmerk; uitzend-recruitmentsbureaus en andere bemiddelaars die kandidaten werven en/of selecteren voor andere organisaties worden niet toegelaten;
 • Het Career Office behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties op deze website aan te brengen en/of nadere richtlijnen toe te voegen.


Opmerking voor externe bureaus:

 • We posten alleen vacatures van externe bureaus als de derde partij als enige verantwoordelijk is voor het recruitmentproces;  
 • We posten alleen vacatures waaruit blijkt dat het om een specifieke vacature gaat bij een organisatie en niet alleen een verwijzing betreft naar de website van het wervingsbureau. Vereist is dat de naam van de werkgever waarvoor wordt geworven vermeld wordt in de vacature, dan wel dat de vacaturetekst wordt geanonimiseerd door de naam van de werkgever niet te vermelden, maar wel voldoende duidelijk is dat het om een specifieke vacature gaat. Het is ook toegestaan dat de naam van het wervingsbureau wordt opgegeven in de vacature voor verstrekking van nadere informatie.


De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is niet betrokken bij het wervingsproces. Echter:

 • Wij verwachten dat gebruikers van het platform zorgvuldig omgaan met de sollicitaties van onze studenten. U kunt het leerproces van onze studenten sterk ondersteunen door hen feedback te geven op hun sollicitaties- afwijzingen inclusief;
 • Wees bij het werven van studenten bewust van de studieverplichtingen van studenten en houd deze in gedachten bij het onderhandelen van uren stage dan wel werk;
 • We willen u aanmoedigen om een betaaltarief te hanteren dat passend is bij het niveau van de positie en het gewenste kandidaatprofiel.


Presenteer uw bedrijf

Indien u een vacature op onze Career Portal plaatst, dan bestaat er tevens de mogelijkheid kosteloos een bedrijfsprofiel aan te maken, waarbij u uw bedrijf nog eens extra onder de aandacht van onze studenten kunt brengen. In het bedrijfsprofiel kunt u onder meer informatie kwijt over uw organisatie, de cultuur, stagemogelijkheden, recruitmentproces etc. Dit bedrijfsprofiel blijft gedurende collegejaar 2019/2020 op onze Career Portal staan.

Wilt u naast het plaatsen van uw vacature ook direct een bedrijfsprofiel aanmaken? Maak dan een bedrijfsprofiel aan.

Promoot uw evenement

Het Career Office biedt ook de mogelijkheid om uw evenementen onder de aandacht te brengen bij onze studenten. Heeft u een evenement dat u wilt promoten? Klik dan op de Promoot uw evenement knop rechts. Vul het formulier volledig in en dan zullen wij deze publiceren op de Career Portal.

N.B. we plaatsen alleen relevante non-profit evenementen. Wij behouden het recht om evenementen af te wijzen in het geval deze niet passen bij onze doelgroep, de faculteit of de Vrije Universiteit Amsterdam.

Meer weten?

Voor nadere informatie over stages, de richtlijnen of de Career Portal neemt u contact op met het Career Office via careeroffice.rechten@vu.nl.