Maatschappelijke impact

Het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van juristen en criminologen houdt direct verband met de maatschappij en de manier waarop de samenleving is ingericht. Zij zijn dan ook actief in het maatschappelijk debat en brengen hun kennis rechtstreeks naar de maatschappij.

De juristen en criminologen van de VU doen dat met een uitgebreid en succesvol programma van lezingen, workshops, congressen, presentaties en onderwijs voor professionals. Zo hebben resultaten van het onderzoek direct impact op beleid, regulering, wetgeving en het maatschappelijk debat. Het kan bovendien bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

De volgende webpagina's illustreren hoe onderzoek en onderwijs door de samenleving worden benut.

Project Gerede Twijfel

Geselecteerde studenten onderzoeken mogelijke rechterlijke dwalingen, onder leiding en supervisie van universitaire medewerkers.

Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht

Een wetenschappelijk platform voor onderzoekers, talentvolle studenten en juristen werkzaam in de praktijk, met name in het bedrijfsleven.

Migratierecht in de maatschappij

De activiteiten van de sectie migratierecht staan middenin de maatschappij. Bekijk bijvoorbeeld de Deaths at the Borders Database.

International Law Clinic

Bij de International Law Clinic geven studenten juridisch advies over internationale conflicten wereldwijd.