International Law Clinic

De VU richt zich ook op het bijdragen aan het adresseren van mensenrechtenschendingen en bevorderen van internationale vrede en veiligheid. Bij de International Law Clinic (ILC) geven studenten juridisch advies over internationale conflicten wereldwijd. Zij doen onderzoek voor cliënten (staten en civil society-organisaties in conflictsituaties en post-conflictsituaties) en schrijven juridische memoranda en beleidsadviezen.

De clinic is een mastervak dat open staat voor studenten van de facultaire masterprogramma's, zoals Rechtsgeleerdheid, International Crimes and Criminology en Law and Politics of International Security. Studenten die deelnemen aan de clinic werken als research associate voor de Public International Law & Policy Group (PILPG). PILPG is een internationale NGO die pro bono juridische ondersteuning geeft aan staten en andere belanghebbenden in (post-)conflictsituaties. In 2005 werd PILPG genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.


Korte impressie van het werk van de International Law Clinic

In de afgelopen jaren werkten VU-studenten mee aan veel verschillende projecten van het Nederlandse kantoor van PILPG, waaronder:

  • Adviseren van de Tweede Kamer over de juridische mogelijkheden voor de staat en nabestaanden rondom de MH17 ramp
  • Het Handbook for Civil Society Documentation dat toegankelijk aangeeft hoe informatie te verzamelen voor ernstige mensenrechtenschendingen
  • Adviseren over mensenrechten en gender mainstreaming aan de regering en het leger van Indonesië
  • Ondersteunen van mensenrechtenactivisten uit verschillende landen in het Midden-Oosten en Noord Afrika over transitional justice
  • Schrijven van memoranda over juridische aspecten van de piraterijbestrijding, op verzoek van verschillende staten, rechters en Interpol
  • Het Human Rights Handbook ter praktische begeleiding voor het indienen van klachten van mensenrechtenschendingen
  • Schrijven van een Amicus Curiaebrief voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in de Katyn Massacre Case
  • Ondersteunen van de Opposition in de Syrische vredesonderhandelingen

Universitair docent Marieke de Hoon betrekt studenten bij deze juridische en beleidsvraagstukken.

Vakinhoud en aanmelden

Meer informatie over het vak en de aanmeldprocedure.