Debatmiddag Bitcoin; juridische en fiscale aspecten in beeld

20-11-2014

17.00

Agorazaal 1 | Hoofdgebouw VU | De Boelelaan 1105 | Amsterdam

Debatmiddag Bitcoin; juridische en fiscale aspecten in beeld

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Debat

Bitcoins mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. Voor sommigen een rariteit, voor anderen een veelbelovend digitaal betaalmiddel, voor allen een fenomeen met onduidelijke juridische en fiscale aspecten. Op deze debatmiddag wordt het fenomeen in kaart gebracht en het debat aangegaan over gewenste regelgeving.

Aankondiging

Aanmelden
empty