Lezing Hartmut Rosa: ‘Social Acceleration and the Temporal Dimension of Law’

30-06-2014

13.30u

Agorazaal 1, Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Lezing Hartmut Rosa: ‘Social Acceleration and the Temporal Dimension of Law’

Hartmut Rosa

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lyana Francot: L.M.A.Francot@vu.nl of Luigi Corrias: L.D.A.Corrias@vu.nl

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Lezing

In het kader van de expert-conference ‘Temporal Boundaries of Law’, georganiseerd door het Centre for Research of Time&Law (VU) en het Paul Scholten Centre for Jurisprudence (UvA), geeft prof. Hartmut Rosa op 30 juni 2014 een lezing getiteld ‘Social acceleration and the temporal dimension of law’. Geinteresseerden zijn bij deze van harte uitgenodigd.

Hartmut Rosa is als socioloog en politicoloog verbonden aan de  Friedrich Schiller Universiteit van Jena en de Universiteit van Erfurt. Bekendheid verwierf hij met name door zijn onderzoek naar sociale versnelling in oa.  Beschleuniging. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne (Suhrkamp, 2005) en Alienation and Acceleration.Towards a Critical Theory of Late-Modern Temporality (NSU Press, 2010). In onze maatschappij lijkt sociale versnelling een structureel fenomeen te zijn geworden en staat ook het recht permanent onder druk om steeds sneller te reageren op sociale ontwikkelingen. Typerend is bijvoorbeeldempty de roep om snellere rechtspraak maar ook instituties als de rule of law worden geconfronteerd met de gevolgen van sociale versnelling. Hartmut Rosa zal zijn theorie van sociale versnelling introduceren en de (mogelijke) gevolgen van die ontwikkeling voor het recht bespreken.

Uitnodiging

Hartmut Rosa: ‘Social Acceleration and the Temporal Dimension of Law’

"Modern societies are characterized by the fact that they depend on ‘dynamic stabilization’. This means they need to grow, to accelerate and to innovate in order to reproduce structurally, i.e., in order to preserve the social status quo. As a result, modern societies can be interpreted as ‘acceleration-societies’, which is to say that the speed of life, and the speed of change, increase incessantly. In this scenario, law serves a double-function: On the one hand, it provides for the social stability necessary for long term investment and long term-planning. Without political and legal stability, social acceleration in the sense of technological progress and economic growth would be impossible. On the other hand, law itself needs to adapt to changing conditions, too. Modern law is no longer supposed to be the expression of ‘eternal’ or ‘timeless’ orders, or even to persist over decades or centuries. Instead, law-making, i.e. legislation, has become a permanent task: Law is made anew again and again. Now, interestingly, it seems that law-making itself is speeding-up (Carl Schmitt, in this sense, talks of the ‘motorized legislator’): The decay-rates of legislation are shrinking in most areas of social life. The only alternative for law to keep its functions in a dynamizing social world would be to become more and more formal and ‘empty of contents’ such that changing social content would not require new legislation. Overall, there appears to be a danger that the classic ‘rule of law’ and its institutions progressively become too slow for the high pace of social life, and hence new forms of mediation and legal plurality prop up."