Minisymposium Eindelijk restitutie

04-10-2017

13:00-17:00

Studio Nationaal Holocaust Museum | Plantage Middenlaan 27 | 1018 DB | Amsterdam

Minisymposium Eindelijk restitutie

Zie hieronder

Aanmelden: evenementen@jck.nl

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Symposium / Seminar

Naar aanleiding van het proefschrift van Christiaan Ruppert, Eindelijk ‘restitutie’. De totstandkoming van Nederlandse akkoorden over Joodse oorlogstegoeden (1997-2000), organiseert het Nationaal Holocaust Museum i.s.m. de Vrije Universiteit Amsterdam een middag met lezingen en een gesprek over de onderhandelingen van destijds met direct of indirect betrokkenen.

Onder leiding van Sandra Rottenberg vertellen Christiaan Ruppert en Nicole Immler over de resultaten van het proefschrift en de betekenis van compensatie voor verschillende generaties betrokkenen. Het tweede deel van de middag bestaat uit een panelgesprek waarin enkele hoofdrolspelers terugkijken op de totstandkoming van de akkoorden en het resultaat daarvan. Het panel bestaat uit Eric Fischer (VvV), Hein Blocks (NVB), Ronny Naftaniël (CJO), Avraham Roet (Platform Israël) en Henri Markens (CJO).

Programma

13:00
Inloop
13:30
Welkomstwoord Annemiek Gringold
13:40
Bijdragen Christiaan Ruppert en Nicole Immler
Inclusief vraaggesprek en korte discussie met de zaal
14:45
Pauze
15:00
Panel hoofdrolspelers
Eric Fischer, Hein Blocks, Henri markens, Ronny Naftaniel, Avraham Roet
16:00
Borrel
16:45
Einde

Aanmelden
Meld u aan via evenementen@jck.nl.

Gratis toegang op vertoon van uw entreebewijs voor het Joods Cultureel Kwartier.

Zie ook de website van het Joods Cultureel Kwartier.