Seminar David Luban: The Enemy of All Humanity

31-05-2018

13:15

Atrium, Medische Faculteit, Vrije Universiteit Amsterdam

Seminar David Luban: The Enemy of All Humanity

David Luban, Antony Duff, Sofia Stolk, Marc de Wilde, Louis Sicking

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Overig

De VWR  Voorjaarsvergadering vindt plaats op 31 mei 2018 op de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoofdspreker is de bekende Amerikaanse rechtsfilosoof prof. dr. David Luban (Georgetown University). De titel van zijn lezing luidt 'The Enemy of all Humanity', een voordracht waarin hij de problematiek van 'vijanden van de mensheid' vanuit rechtshistorisch, rechtsfilosofisch en strafrechtelijk perspectief zal belichten. Denk bijvoorbeeld aan de recente gifgasaanval in Syrië, waarbij de Westerse reacties de vraag doen rijzen of Assad niet als een vijand van de mensheid wordt gezien. Na zijn lezing zullen Antony Duff (Minnesota Law School/University of Stirling), Sofia Stolk (Asser Institute), Marc de Wilde (Universiteit van Amsterdam) en Louis Sicking (Universiteit Leiden/Vrije Universiteit Amsterdam) een referaat geven.

Voorafgaand aan de voorjaarsvergadering zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

Voorlopig programma
12.30 Inloop alle gasten en lunch met koffie/thee (nabij Atrium, Medische Faculteit)
13.15 ALV (rest van de middag: Atrium, Medische Faculteit)
14.00 Opening Zomervergadering
14.15 Keynote lecture David Luban
14.55 Co-referaat Antony Duff
15.15 Co-referaat Sofia Stolk
15.35 Pauze met koffie/thee
15.50 Co-referaat Marc de Wilde
16.10 Co-referaat Louis Sicking
16.30 Reply Luban en algemene discussie
17.00 Afsluiting
17.00-18.00 borrel nabij Atrium

Klik hier voor het uitgebreide programma

De VWR Voorjaarsvergadering wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Kooijmans Instituut.