Zichtbare handen bij zelfregulering op markten

25-05-2018

15.45

Aula

Zichtbare handen bij zelfregulering op markten

prof.dr. A.R. Neerhof

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Oratie