Grondrechtenbescherming in Nederland onder druk

22-01-2018

13.45

Aula

Realisering van grondrechten

P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

De grondrechtenbescherming in Nederland is van hoog niveau, maar staat momenteel onder druk. Paul van Sasse van Ysselt stelt dat een systematischer grondrechtenbeleid gewenst is. In zijn promotieonderzoek gaat hij na wat de betekenis van de rechtsplicht inhoudt en op welke wijze de nakoming institutioneel wordt gegarandeerd.

In een democratische rechtsstaat vervullen grondrechten een spilfunctie. Zij bieden rechten aan burgers en plichten voor de (Nederlandse) overheid. De nakoming van die rechtsplicht is bepalend voor de mate waarin grondrechten en de daardoor beschermde belangen (kunnen) worden gerealiseerd. Van Sasse van Ysselt biedt inzicht in deze thematiek door na te gaan wat die betekenis van de rechtsplicht inhoudt en op welke wijze het nakomen institutioneel wordt gegarandeerd.

Van Sasse van Ysselt concludeert dat de nationale grondrechtenbescherming van hoog niveau is, maar onder druk staat als gevolg van de proliferatie van grondrechten en de complexiteit van de samenleving. Dat vraagt om een systematischer grondrechtenbeleid, waarin het vermijden van een grondrechtenregelreflex en toezichtreflex, en het versterken van de naleving centraal staan.

Meer informatie over het proefschrift in DARE