Bruggen bouwen over de kenniskloof

05-09-2019

13.45

Aula

Bruggen bouwen over de kenniskloof

W.A. Faas

prof.mr. A.J. Akkermans, prof.dr. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, dr. A.J.M. Schellart MBA

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie