Onduidelijkheid over 'inwoner' veroorzaakt verdragsmisbruik

17-09-2019

13.45

Aula

Tax Treaty Residence of Entities

J. Gooijer

prof.dr.mr. F.P.G. Potgens, dr.mr. R.A. Bosman

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

In zijn proefschrift doet Jan Gooijer een voorstel voor een nieuwe definitie van het begrip ‘inwoner’ in belastingverdragen.

Geen dubbele belasting
Bedrijven met activiteiten in meerdere landen, betalen in al die landen belasting. Om dubbele belasting over hetzelfde inkomen of dezelfde winst te voorkomen, sluiten landen belastingverdragen. Inwoners van de landen die zo'n verdrag sluiten, hebben recht op voorkoming van dubbele belasting. Het is lang niet altijd duidelijk welke rechtspersonen (zoals nv's en bv's) in belastingverdragen als inwoner worden beschouwd. Om deze reden heeft Gooijer de reikwijdte van de definitie van 'inwoner' in de belastingverdragen onderzocht.

Geen verdragsmisbruik
De voordelen van het verdrag moeten toekomen aan 'echte' inwoners, niet aan organisaties die door middel van het creëren van een kunstmatige juridische werkelijkheid de voordelen claimen, aldus Gooijer. Naar aanleiding van de bevindingen, zijn aanbevelingen gedaan hoe de definitie te verbeteren om ervoor te zorgen dat het doel van het verdrag (het voorkomen van dubbele belasting) beter wordt bereikt. Daarbij is ook aandacht besteed aan het voorkomen van verdragsmisbruik.

Meer informatie over het proefschrift in DARE