Meten met Twee Maten: Familiebanden in het Nederlandse Migratie- en Asielbeleid

24-09-2019

11.45

Aula

Deux Poids, Deux Mesures

Y. Arbaoui

prof.mr.dr. S.K. van Walsum †, prof.mr. T.P. Spijkerboer, prof.mr. H. Battjes

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

Wanneer het recht interfereert met het gezin ontstaat er een dilemma: hoe kan recht worden gedaan aan individuele vrijheden zonder het gezinsleven op het spel te zetten, en vice versa? Younous Arbaoui neemt in zijn onderzoek dit dilemma onder de loep.

Het onderzoek richt zich op twee gezinsrelateerde asielaanvragen waarbij dit dilemma zich voordoet; gezinshereniging voor pleegkinderen van vluchtelingen en asielaanvragen van vrouwen die een gedwongen huwelijk ontvluchten. Terwijl familiebanden in het eerste geval een bron van bescherming vormen, zijn ze in het tweede geval een vorm van onderdrukking.

De afgelopen jaren zijn beide onderwerpen behandeld in de media; het toenemende aantal pleegkinderen dat binnenkwam in 2009 heeft in de media veel stof op doen waaien. Daarmee is het onderdeel geworden van het publieke debat, inclusief tot in het parlement. Gedwongen huwelijken hebben ook maatschappelijke aandacht gekregen, maar slechts in de context van regulaire migratie, en niet in kader van het asielbeleid.

Door inzicht te verschaffen in hoe er gedebatteerd wordt over dit dilemma, kunnen betrokkenen beter zoeken naar de juiste balans tussen het individu, het gezin en de staat.

Meer informatie over het proefschrift in DARE