Onderwijsrecht omdat ons onderwijs bijzonder is

12-12-2019

15.45

Aula

Onderwijsrecht omdat ons onderwijs bijzonder is

prof.mr. M.T.A.B. Laemers

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Afscheidscollege