Regulering en beleidsvorming voor duurzaamheidsrapportage noodzaak?

16-12-2019

09.45

Auditorium

Sustainability Reporting in Capital Markets: A Black Box

A. Duarte Correia

prof.mr. J.B. Huizink, prof.dr. T.L.C.M. Groot

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

Het gebruik van duurzaamheidsrapportages op de kapitaalmarkt wordt steeds meer de standaard. Er is tot nu toe echter nog geen verplichte set van principes voor duurzaamheidsrapportage, zo concludeert promovenda privaatrecht Alexandra Duarte Correia. Uit haar onderzoek blijkt dat regulering en beleidsvorming bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsrapportage van ondernemingen die een beroep doen op de kapitaalmarkten.

Gouden combinatie
Een juiste combinatie van verplichte regulering en vrijwillige standaarden lijkt volgens Duarte Correia de ideale combinatie. Het is daarmee dus geen vraag van het een of het ander, maar het goed combineren van beide processen waardoor enerzijds capaciteitsopbouw plaatsvindt en anderzijds druk. Met name de Europese Commissie Non-Financial Reporting Directive was een belangrijke stap in de ontwikkeling van duurzaamheidsrapportage.

Huidige stand van zaken
Goed ontwikkelde vrijwillige duurzaamheidsrapportage heeft in het bijzonder een nuttige rol in jurisdicties die duurzaamheidrapportage voor het eerst introduceren en waar bedrijven nog capaciteit op moeten bouwen. De ontwikkeling van geïntegreerde rapportages lijkt veelbelovend. Duurzaamheidsrapportage maakt dan gebruik van de bestaande infrastructuur van financiële rapportage en accountants.

Meer informatie over het proefschrift