Solide fundering mist voor behandeling asielaanvragen

11-12-2020

11.45

Online

Country of Origin Information

F.G.H.W. Vogelaar

prof.mr. H. Battjes, dr.mr. A.M. Reneman

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

Vaak ligt er onvoldoende informatie over de mensenrechten - en veiligheidssituatie in het land van herkomst van de vluchteling ten grondslag aan rechtspraak en beleidsrichtlijnen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Femke Vogelaar.

Landeninformatie
Landeninformatie met daarin de mensenrechten- en veiligheidssituatie wordt gezien als de essentiële basis voor kwalitatieve beslissingen ten aanzien van asielaanvragen. Ondanks het belang van deze informatie blijkt dat er vaak niet voldoende betrouwbare landeninformatie ten grondslag ligt aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de beleidsrichtlijnen van het UNHCR en het Nederlandse en Britse beleid rond de aanwijzingen van zogenaamde veilige landen van herkomst.

Beoordeling van situatie
De informatie wordt gebruikt om de geloofwaardigheid van een asielzoeker te beoordelen en om te beoordelen of de asielzoeker voldoet aan de voorwaarden voor de verkrijging van internationale bescherming. De bestaande literatuur heeft zich gericht op het werk van personen die landeninformatie opstellen, maar niet op de manier waarop landeninformatie uiteindelijk beoordeeld en meegenomen wordt in overwegingen met betrekking tot de nood aan internationale bescherming. In het proefschrift wordt er specifiek onderzocht in hoeverre rechters en beleidsmedewerkers voldoende betrouwbare informatie in overweging nemen in hun onderzoek naar de situatie in een land van herkomst van een asielzoeker wanneer zij aanbevelingen doen over de risico's aldaar in hun rechtspraak en beleidsrichtlijnen.

Onderzoek
Vogelaar heeft zich in haar onderzoek gebaseerd op zogenaamd desk-research; Analyse van literatuur alsmede een uitgebreide analyse van de rechtsspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het UK Upper Tribunal, beleidsrichtlijnen van UNHCR en Nederland and het UK. Het onderzoek is in vier verschillende artikelen gepubliceerd in het European Journal for Migration and Law, International Journal of Refugee Law en Refugee Survey Quarterly.


Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA