Nederlands bewijsbeslag in rechtsvergelijkend perspectief

27-05-2021

11.45

Online

Nederlands bewijsbeslag in rechtsvergelijkend perspectief

W.J.G. Maas

prof.mr. C.J.J.C. van Nispen, copromotor mr. E.F. Groot

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Rechten

Promotie

More information about the thesis

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA