Thomas Spijkerboer ontvangt Vici-subsidie

Juridische Vici's zeldzaam

04-02-2013 | 13:06

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Vici-subsidie toegekend aan prof. mr. Thomas Spijkerboer (hoogleraar migratierecht). Hij ontvangt de subsidie voor zijn onderzoek naar Grensdoden. Vici-subsidies worden door NWO verstrekt aan excellente senioronderzoekers en hebben tot doel om vernieuwend onderzoek een extra impuls te geven.

Onderzoek Spijkerboer: Grensdoden
Sinds twee decennia worden de Europese grenzen op nieuwe manieren bewaakt (externalisering, privatisering, militarisering). In dezelfde periode is het aantal migranten dat om het leven komt tijdens een poging Europa te bereiken flink gestegen. Is het stijgende aantal doden een mensenrechten issue? 

Juridische Vici's zeldzaam
Het gebeurt niet vaak dat er Vici-subsidies op het gebied van de rechten worden verstrekt. Sinds de invoering van de miljoenensubsidie zijn slechts vier juridische Vici's uitgegeven, waarvan twee aan de VU rechtenfaculteit. In 2011 ontving prof. mr. dr. Sarah van Walsum een Vici-subsidie voor haar onderzoek 'Migration Law as a family matter'. Dit onderzoek maakt net als het onderzoek van Spijkerboer deel uit van het facultaire onderzoeksprogramma Migratierecht

Vici-subsidie en de vernieuwingsimpuls
De Vici-subsidie is bestemd voor excellente senioronderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen, en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De subsidie bedraagt maximaal 1.500.000 euro, en biedt onderzoekers de kans een eigen onderzoeksgroep op te bouwen.
De Vici-subsidie is onderdeel van de vernieuwingsimpuls van NWO, en heeft tot doel om vernieuwend onderzoek een extra impuls te geven. Het programma is persoonsgebonden en biedt talentvolle, creatieve onderzoekers de kans om onderzoek naar keuze uit te voeren en de doorstroom bij wetenschappelijke onderzoeksinstellingen te bevorderen.