Wisselleerstoel toegekend aan Chris Jansen

Sinds 1999 kent het Belgische Tijdschrift voor Privaatrecht jaarlijks twee Belgisch-Nederlandse Wisselleerstoelen toe. Aankomend academisch jaar valt de eer te beurt aan Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de VU.

17-07-2017 | 17:00

Het is voor het eerst dat een VU-hoogleraar deze wisselleerstoel wordt toegekend. Het aankomende academisch jaar zal Jansen als gasthoogleraar onderzoek doen en een aantal gastcolleges verzorgen aan de Universiteit Hasselt (UHasselt) in België. Bij de voordracht van Jansen is de juridische faculteit van de VU samen opgetrokken met Hasselt, die het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) een steunbrief voor Jansen stuurde.

De keuze viel op Hasselt omdat de aldaar aanwezige expertise, onder leiding van de heer Steven van Garsse, goed aansluit bij de onderzoeksbelangstelling en expertise van Jansen die op het terrein van het overheidsaanbestedingsrecht ligt (Jansen werd onlangs nog benoemd tot voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts, de nationale aanbestedingsombudsman). Er is al langer sprake van samenwerking tussen Jansen en Van Garsse en deze wisselleerstoel biedt beide partijen een mooie basis om die samenwerking verder uit te bouwen, waar de juridische faculteit van de VU als geheel van kan profiteren.

Jansen zal een rechtsvergelijkend onderzoek doen naar de uitvoering van overheidscontracten die tot stand zijn gekomen na een gereguleerde Europese aanbestedingsprocedure. De premisse is dat tal van contractenrechtelijke leerstukken als gevolg van deze specifieke wijze van totstandkoming van het contract in de uitvoeringsfase bijzondere kleur krijgen: de vraag is dan hoe dat precies zit. Het onderzoek maakt deel uit van een meeromvattend internationaal onderzoeksproject waar Jansen bij betrokken is. Als onderdeel van het onderzoek zal hij tijdens zijn verblijf een aantal bijeenkomsten opzetten voor Belgische en Nederlandse mede-onderzoekers om nader met elkaar van gedachten te wisselen over de materie. Hij zal zijn verblijf in mei 2018 afsluiten met een oratie op de UHasselt.

Jansen is samen met Bram Akkermans, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht, verkozen uit vele inzendingen die vervolgens zijn beoordeeld door een vaste jury van het TPR. Akkermans zal de samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven aangaan.

Het TPR is – zo vermeldt de eigen website – het “meest gereputeerde privaatrechtelijke tijdschrift van de lage landen”. Het heeft een traditie van meer dan vijftig jaar, die het privaatrecht grotendeels mee vorm heeft gegeven. Sinds 1998 kent het jaarlijks één, en sinds 1999 twee, Belgisch-Nederlandse Wisselleerstoelen toe. Om de twee jaar laat het aan Belgische academici toe om een gastaanstelling te krijgen in Nederland, en om de twee jaar andersom. Van recentere datum (2012) zijn de Wisselleerstoelen met Zuid-Afrika, waar om de twee jaar een Belgische of Nederlandse onderzoeker naar Zuid-Afrika heen gaat, en omgekeerd. De Zuid-Afrikaanse Wisselleerstoel is tot stand gekomen onder impuls van Prof. Dr. Jean Sonnekus.