PleitVRij verbetert juridisch vaardighedenonderwijs via Virtual Reality

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU) werken samen in een innovatief onderwijsproject om rechtenstudenten beter te leren pleiten. Door inzet van Virtual Reality (VR) krijgen studenten van beide instellingen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in een virtuele rechtszaal. In deze authentieke maar virtuele setting ontvangen zij realtime feedback van medestudenten via een speciaal ontwikkelde app. Hierdoor sluit het juridisch academisch onderwijs beter aan op de beroepspraktijk. Voor het project PleitVRij ontvingen de universiteiten subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Het project 1 september met een looptijd van 2 jaar.

01-05-2018 | 15:00

De hoofddoelstelling van het project PleitVRij is om rechtenstudenten beter te leren pleiten, hen de gelegenheid te geven om meer te oefenen en gerichte feedback te ontvangen in een authentieke setting. Dit doen de VU en RUG door een virtuele, maar authentieke rechtszaal in te richten waarin studenten van verschillende instellingen elkaar ontmoeten door middel van VR-brillen. Op deze manier kunnen studenten met elkaar oefenen in het pleiten, verschillende rollen aannemen en vertrouwd raken met de omgeving van de rechtbank.  Voor het geven van onderlinge feedback wordt een app ontwikkeld die studenten in staat stelt om tijdens het virtueel pleiten direct op elkaar te reageren. Bekijk de pitch in 2 minuten.

Beschikbaarheid van de andere instellingen

Om aan te sluiten bij de behoefte van onderwijsinstellingen en beroepenveld wordt een klankbordgroep ingericht die bestaat uit docenten en studenten van verschillende instellingen en experts uit het beroepenveld. Via deze klankbordgroep brengen de beide instellingen gebruikswensen in kaart en monitoren ze de kwaliteit van ontwikkelde producten. Deze producten komen open source beschikbaar via SURFsharekit zodat andere instellingen deze ook kunnen gebruiken.

Open en Online Hoger Onderwijs

Het ministerie van OCW stelt geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. In de vierde ronde van deze regeling zijn in totaal 39 projectvoorstellen ingediend, waarvan er 12 door de minister zijn gehonoreerd. Daarvan vallen er zeven binnen de pijler Online onderwijs, waaronder PleitVRij van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam. De commissie heeft het project zeer goed gewaardeerd. PleitVRij kreeg voor de vier beoordelingscriteria de volgende scores: Doel en doelgroep: 8,50; Beoogd resultaat en impact op onderwijs 8; Plan van aanpak 8; Planning, kosten en organisatie, 8,25.

Samenwerking VU en RUG

Vanuit de VU bestaat het projectteam uit Sylvia Moes (innovatiemanager Onderwijs UB), Hedwig van Rossum (coördinator Pleitoefening), en Noelle Swaan (beleidsmedewerker ICTO). Zij werken samen met collega’s van de RUG: Wilbert Kolkman (coördinator Studentenrechtbank), Gert-Jan Verheij (Centrum Informatietechnologie - CIT), Frans van Hoesel (CIT), Dennis van der Laan (CIT), Adriaan Wierenga (communicatietraining Studentenrechtbank) en Bart Beijer (onderwijs & kwaliteitszorg).