Maak ruimte voor experimentele wetgeving

Het recente regeerakkoord van het kabinet Rutte III illustreert het goed; experimentele wetgeving is in, zo stelt Rianne Jacobs in haar oratie.

02-03-2018 | 14:00

Van oudsher is het wetgevingsbeleid in Nederland heel terughoudend geweest over experimentele wetgeving. Maar het is Jacobs opgevallen dat het nieuwste regeerakkoord van Rutte III bol staat van de experimenteervoornemens. Deze voornemens lopen van experimenteren met het gedoogd telen van wiet tot   de introductie van burenrechters. Van experimenten waarbij burgers overheidstaken mogen overnemen als ze dat beter zouden kunnen tot experimenten die een geleidelijke overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs mogelijk moeten maken.  

Tijd voor verandering
Maar de traditionele houding ten opzichte van experimenteerwetgeving zit veel juristen nog in de weg.  Jacobs pleit in haar rede voor vernieuwing van het wetgevingsbeleid over experimentele wetgeving. De vernieuwing heeft enerzijds betrekking op de vormgeving van experimentele wetgeving en anderzijds op alternatieven voor experimentele wetgeving.

Hoogleraar Jacobs
Rianne Jacobs is per 1 september 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Wetgeving en reguleringsvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het betreft een onbezoldigde leerstoel voor een dag per week, die mede op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is ingesteld. Haar oratie vindt plaats op donderdag 8 maart om 15.45 in de Aula van het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam.