Prestigieuze ERC Starting Grant voor rechtspsychologe Annelies Vredeveldt

Onderzoeker Annelies Vredeveldt ontving deze week de prestigieuze European Research Council (ERC) Starting Grant van 1,5 miljoen euro voor haar onderzoek naar ooggetuigenverklaringen van serieuze misdrijven in een multiculturele omgeving.

27-07-2018 | 14:00

Invloed van verschillende culturen
In onze multiculturele samenleving moeten steeds meer mensen hun ooggetuigenverklaringen van een ernstig misdrijf afleggen aan onderzoekers en juridische professionals met een andere culturele achtergrond. Tachtig procent van de zaken die momenteel door het internationaal strafhof worden onderzocht zijn van Afrikaanse Sub-Sahara afkomst, terwijl de onderzoekers, rechters en andere personeelsleden met name uit het Westen komen. In veel rechtszaken zijn ooggetuigenverslagen het enige beschikbare bewijs. Het verkrijgen van kwalitatief hoogwaardige rapportages van getuigen met verschillende culturele achtergronden is cruciaal voor het succesvol functioneren van het rechtsstelsel. Onvolledige en onnauwkeurige ooggetuigenverslagen kunnen namelijk leiden tot onjuiste veroordelingen of onterechte vrijspraken. Om dit tegen te gaan wil Vredeveldt onderzoeken hoe cultuurafhankelijke variabelen het geheugen van ooggetuigen beïnvloeden.

Een nieuw perspectief
Vredeveldt geeft aan dat het meeste onderzoek naar ooggetuigenverklaringen is gefocust op westerse, hoogopgeleide, geïndustrialiseerde, rijke en democratische getuigen. Haar project zal een ander perspectief bieden met een focus op niet-westerse getuigen. Voortbouwend op haar rechtspsychologische ervaring in internationale omgevingen, zal zij een project starten om te beoordelen hoe cultuurafhankelijke variabelen, zoals de manier waarop mensen verhalen vertellen, getuigenverklaringen beïnvloeden. Het project richt zich op twee hoofddoelen, namelijk het ontwikkelen van een cultureel gemoduleerde theorie van ooggetuigengeheugen en daarnaast het ontwerpen en testen van interviewrichtlijnen.

European Research Council Starting Grant
De ERC Starting Grant is een van de grootste onderzoekssubsidies in Europa voor beginnende onderzoekers. Vredeveldt heeft al eerder Branco Weiss en Politie & Wetenschap beurzen ontvangen voor haar onderzoek naar geheugen in juridische context, met name de betrouwbaarheid van ooggetuigenverklaringen. Het is ook de eerste ERC Starting Grant voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. De Starting Grant is een Europese individuele subsidie van 1,5 miljoen euro die wordt uitgereikt aan jonge, getalenteerde wetenschappers die al uitstekend gesuperviseerd werk hebben geproduceerd en klaar zijn om zelfstandig te werken.