Unieke nieuwe internationale bacheloropleiding: Law in Society

Per 1 september 2019 biedt de Vrije Universiteit een nieuwe opleiding aan bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Law in Society. Deze bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam is uniek – nergens anders wordt recht op deze manier onderwezen.

12-10-2018 | 10:18

In plaats van de traditionele benadering van publiek-, privaat- en strafrecht wordt het onderwijs gegeven aan de hand van actuele maatschappelijke problemen, waarbij wordt gekeken hoe verschillende juridische invalshoeken daarop kunnen worden toegepast.

In de opleiding staan vier thema's centraal die zeer relevant zijn in de huidige maatschappij: veiligheid, globalisering van markten, migratie en duurzaamheid.  De student bekijkt ieder thema op zowel mondiaal als lokaal niveau. Met behulp van een multidisciplinaire benadering met een sterke component uit de sociale wetenschappen in een interculturele omgeving doen zij in groepjes empirisch onderzoek naar echte, bestaande zaken. Zo worden zij klaargestoomd om te werken in een internationale omgeving – denk aan NGO's, internationale organisaties en de grote advocatenkantoren.

De nieuwe bacheloropleiding Law in Society start in september 2019, is volledig Engelstalig en heeft een selectieprocedure. Meer weten?