VU-alumnus wint NVvA Scriptieprijs 2018

Chayenne van Lavieren heeft eind november de scriptieprijs gewonnen van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NvVA).

05-12-2018 | 12:16

Zij heeft haar scriptie met de titel "Een modelcontract voor het innovatiepartnerschap" ingezonden, welke door de jury is beoordeeld als beste: ‘Ik had het eigenlijk niet verwacht, omdat er zo veel goede genomineerden waren’. Deze prijs wordt een keer in de twee jaar uitgereikt door de NvVA omdat zij grote waarde hecht aan goed onderwijs.

In de scriptie van Van Lavieren wordt de vraag beantwoord hoe op basis van de Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24 in de aanbestedingsprocedure afspraken kunnen en moeten worden gemaakt met betrekking tot de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in het kader van een innovatiepartnerschap, teneinde de smart economy-doelstelling uit de Europa 2020-strategie te realiseren. Zij werd tijdens dit proces begeleid door hoogleraren  Privaatrecht Chris Jansen en Martin Senftleben. Van Lavieren is erg blij met de prijs: ‘Geweldig! Ik ben heel trots en heb veel leuke reacties gekregen van collega’s, oud-collega’s, vrienden, studiegenoten en zelfs cliënten van mijn huidige werkgever Pels Rijcken.’ Op de vraag wat zij de huidige studenten van de VU die met hun scriptie bezig zijn wil meegeven: ‘Praat over jouw onderwerp en ideeën met veel verschillende mensen, ook niet-juristen. Dat levert soms interessante invalshoeken op!’

Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
De Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) is in 1995 opgericht, met als doel een onafhankelijk forum te zijn voor alle betrokkenen op het gebied van aanbestedingsrecht. De NVvA hecht grote waarde aan goed onderwijs en wil dit bevestigen door het uitloven van een tweejaarlijkse scriptieprijs. Deze bestaat uit één prijs, toe te kennen aan een student die een scriptie heeft geschreven op het gebied van het aanbestedingsrecht. Het vakgebied aanbestedingsrecht dient breed te worden opgevat.