Tanja Aalberts nieuwe portefeuillehouder Onderwijs Rechten

Het College van Bestuur (CvB) heeft besloten om met ingang van 1 februari 2019 prof. dr. mr. Tanja Aalberts te benoemen als portefeuillehouder Onderwijs bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

06-02-2019 | 15:13

Tanja Aalberts studeerde Europese Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en deed een internationale Master aan de University of Wales, Aberystwyth. Vanaf 2000 is Tanja werkzaam geweest bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen waar zij cum laude promoveerde op een onderzoek op het snijvlak van Internationale Betrekkingen en Internationaal Recht. Via Florence en Leiden kwam Tanja in 2012 terug naar de VU, nu bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Sinds 2016 is zij Opleidingsdirecteur van de LLM Law and Politics of International Security (LPIS). In de afgelopen accreditatie werd deze opleiding als enige LLM in Nederland met een dikke ‘goed’ beoordeeld. Afgelopen jaar is Tanja benoemd tot hoogleraar Law and Politics.

Over haar nieuwe aanstelling zegt Tanja: “Het is een heel leuk moment om portefeuillehouder onderwijs te worden. Niet alleen heeft de faculteit net een stel heel succesvolle re-accreditaties achter de rug, maar we hebben een prachtige nieuwe opleiding, Law in Society, die mij qua onderwijsconcept nauw aan het hart ligt, én we mogen ons bezig gaan houden met mooie plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen. Hemme heeft voor een mooi gespreid bedje gezorgd!”

Het CVB eseksrobotsn het faculteitsbestuur zien de samenwerking met Tanja met zeer veel vertrouwen tegemoet. De benoeming is tot stand gekomen conform de hiervoor geldende procedure.