Europese subsidie binnengehaald voor project VU voor slachtoffers van seksueel misbruik

Nieke Elbers en Arno Akkermans hebben met een consortium van vijf landen een Europese subsidie binnengehaald. Het aandeel voor de Rechtenfaculteit van de VU is daarin ruim een ton. Het project FAIRCOM heeft als doel om in samenwerking met verschillende Europese landen te zorgen dat er een effectief en efficiënt model komt voor de compensatie voor slachtoffers van seksueel misbruik.

17-07-2019 | 9:51

De doelstelling van het project is om te zorgen dat de compensatie voor seksuele misdrijven in verschillende Europese landen, met name Italië, Spanje en Griekenland, beter wordt gestroomlijnd, maar ook gezondheidscentra, slachtofferhulp en juristen beter worden geïnformeerd over de mogelijke vervolgstappen die slachtoffer kunnen nemen. Nieke Elbers, onderzoeker bij het NSCR, over dit project: “De toegang tot schadevergoeding na een seksueel misdrijf is in een aantal Europese landen niet goed geregeld. In Nederland hebben wij het relatief goed geregeld en wij willen dus als voorbeeldland dienen voor andere landen. Het is voor veel slachtoffers van zedenmisdrijven onduidelijk waar ze terechtkunnen en hoe het zit met de juridische stappen die ze kunnen nemen.”

Om dat te bereiken worden best practices opgesteld, professionals beter geïnformeerd over die vervolgstappen die slachtoffers kunnen nemen, wordt gekeken naar samenwerkingen tussen juristen en gezondheidszorg en wordt er door middel van bijvoorbeeld een online platform victim empowerment gerealiseerd.  Elbers geeft aan dat slachtoffers vaak niet weten dat ze recht hebben op bijstand. De tegemoetkoming hoeft daarnaast ook niet noodzakelijkerwijs van de dader te komen – die vaak niet over genoeg middelen beschikken – maar van de staat via een schadefonds.

Groot taboe

Elbers merkt dat er vaak ook een groter taboe ligt op seksueel misbruik in de landen waar ze mee gaan samenwerken. “Een van onze doelstellingen is om echt een lans te breken in deze landen,” zegt Elbers. “Het gaat om het slachtofferrecht in de breedste zin. Sinds 1985 is er (inter)nationaal een groeiende aandacht voor slachtofferrechten, sindsdien is er veel ontwikkeling op het gebied van regelgeving. Op Europees niveau is er eenduidigheid, maar dat moet ook echt worden doorgevoerd.”

Voor de realisatie van het project staat 1,5 jaar gepland.