Samenwerking tussen HvA en VU zorgt voor betere doorstroom hbo-studenten

Vanaf het huidige studiejaar verwelkomt de Vrije Universiteit met grote blijdschap een groep tweedejaars hbo-studenten aan de rechtenfaculteit. Dankzij een bijzondere samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam kan een selectief aantal rechtenstudenten in het vervolg een universitaire bacheloropleiding integreren in hun hbo-studie.

25-09-2019 | 10:23

Wat houdt het traject in?

Wanneer de HvA student aan bepaalde (strenge) eisen voldoet, kan de student in het tweede studiejaar van de hogeschool beginnen aan een speciaal programma van 60 studiepunten. Dit programma volgt de student verspreid over drie jaar in de vrije keuzeruimte van de HvA-opleiding. Na afronding van dit traject, dat voor deze studenten dan een onderdeel is van hun hbo-rechtenopleiding, kunnen ze direct instromen in de master Rechtsgeleerdheid en tevens het civiel effect verkrijgen. Dit betekent dat zij advocaat, rechter of officier van justitie kunnen worden. De facto betekent het een upgrade van hun hbo-getuigschrift naar een wo-getuigschrift.


Niet zomaar gekozen voor samenwerking VU

Tijdens het bijzondere tekenmoment sprak de opleidingsmanager hbo-rechten Bregje Pieters over de potentie van deze samenwerking: “Dankzij het doorstroomtraject kunnen hbo-studenten een droom verwerkelijken die voorheen een stuk risicovoller leek.” Portefeuillehouder Onderwijs Tanja Aalberts beaamde dit: “Aan de VU verwelkomen wij al jaren een diverse groep studenten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij heel blij zijn dat we ook deze groep studenten een plek aan kunnen bieden binnen onze universiteit.”

De eerste groep van 46 studenten is inmiddels gestart in september jl.