In memoriam: Helmi Levelt- Overmars

Op 5 mei 2020 is Helmi Levelt- Overmars overleden. Zij bekleedde van 1987 tot 1997 de bijzondere leerstoel sociale-zekerheidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Haar academische werkzaamheden bestreken het gehele terrein van de sociale zekerheid, met bijzondere aandacht voor de uitvoeringsorganisatie en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

18-05-2020 | 13:21

Door Leen van den Heuvel

Helmi Levelt-Overmars was hoofd van de juridische afdeling van het GAK toen zij in 1987 benoemd werd als hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU op de bijzondere leerstoel Sociale Zekerheidsrecht, ingesteld door de Stichting mr. H.P.C.L. de Kruyff-fonds. Zij was niet de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de faculteit maar op een gegeven moment wel de enige. Zij vervulde een voortrekkersrol. 

Haar leeropdracht was het sociale zekerheidsrecht. Zij aanvaardde die leeropdracht met haar op 18 maart 1988 uitgesproken oratie ‘Halen de volksverzekeringen het jaar 2000? De toekomst van de Nederlandse volksverzekeringen in Europees perspectief’. Voor beide onderdelen van haar leeropdracht was zij de geschikte persoon: juridisch uitermate scherp en vakbekwaam en zeer goed geïnformeerd in de genoemde vakgebieden, die sterk in ontwikkeling waren. Door onder meer haar wetenschappelijke activiteiten werd de beoefening van het sociale zekerheidsrecht op academisch niveau gestimuleerd. In deze periode zagen veel publicaties van haar hand op het brede terrein van de sociale zekerheid het licht: bijdragen in boeken, tijdschriftartikelen, annotaties, in bv. het Sociaal Maandblad Arbeid. Ook was zij in deze periode onder meer voorzitter van de Vereniging voor Arbeidsrecht.

Het onderwijs dat zij gaf, maakte studenten vertrouwd met het sociale zekerheidsrecht en bood meer inzicht in de mogelijkheden van een loopbaan in de sociale zekerheid. Zij startte een eigen keuzevak. Studenten maakten daarmee kennis doordat zij in het voor studenten Nederlands Recht verplichte vak Sociaal Recht enkele colleges Sociale Zekerheidsrecht verzorgde. Het was de tijd dat de zesjescultuur in het hoger onderwijs hoogtij vierde. Dat was niet aan haar besteed: zij koesterde een gezonde ouderwetse opvatting over wat studenten behoorden te presteren en verdedigde die met verve.