Dineke de Groot eerste vrouwelijke president Hoge Raad

Bijzonder hoogleraar Dineke de Groot zal per 1 november 2020 de functie van president van de Hoge Raad vervullen. De Groot is door de ministerraad voorgedragen voor deze benoeming en na een interne procedure bij de Hoge Raad is ze als kandidaat aanbevolen. Ze zal Maarten Feteris op gaan volgen.

28-02-2020 | 11:05

Dineke de Groot is sinds oktober 1990 lid van de rechterlijke macht. Als rechter was ze verbonden aan de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof in Arnhem. Ze is vanaf 2012 werkzaam bij de Hoge Raad in het belastingrecht en in het civiele recht, eerst als raadsheer en sinds 2018 als vicepresident. In 2011 is ze benoemd tot hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit.

Als president van de Hoge Raad wordt Dineke de Groot de functionele autoriteit voor alle rechters in de Hoge Raad en de voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de organisatie van de Hoge Raad. Samen met de procureur-generaal is de president overlegpartner voor bijvoorbeeld het parlement, de minister van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de rechtspraak.